Pandemiewet actief, maar niet toegepast
Foto: BELGA

De langverwachte pandemiewet treedt vandaag in werking, maar blijft voorlopig dode letter. De kans is erg klein dat ze tijdens deze coronacrisis nog toe­gepast zal worden.

Vandaag, precies de voorgeschreven 31 werkdagen na de publicatie ervan op 20 augustus, treedt de pandemiewet in werking. Die moet een stabielere wettelijke basis ­geven aan allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen die bij een pandemie genomen worden. De huidige wettelijke basis – de wet op de ­civiele veiligheid van 2007 – is erg omstreden, al is ze wel door de hoogste rechtscolleges gefiateerd.

De pandemiewet bepaalt dat de regering allerlei maatregelen kan uitvaardigen zodra ze een zogenoemde epidemische noodsituatie afkondigt, die bevestigd moet worden door het parlement. De ­regering is voorlopig niet van plan om dat te doen. Een epidemische noodsituatie wordt omschreven als een ernstige bedreiging voor een groot aantal personen die een ernstige overbelasting van de ­gezondheidsvoorzieningen kan veroorzaken en die coördinatie op nationaal niveau vereist.

Het advies van de Risk Assessment Group en het coronacommissariaat van vorige maand concludeerde dat de coronapandemie op dit moment niet (meer) aan die voorwaarden voldoet, vooral dankzij de gunstige vaccinatiegraad. De regering zal op regelmatige tijdstippen de toestand herevalueren, laat het kabinet van minister van ­Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) weten.

Ondertussen blijven de ministeriële besluiten waarin de huidige maatregelen vastgelegd worden van kracht en kunnen er in theorie ook nieuwe ministeriële besluiten uit­gevaardigd worden. Het Overleg­comité hoopt de federale crisisfase van de pandemie later dit jaar te beëin­digen, en dus ook zo veel mogelijk nationale maatregelen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig