Grondwettelijk Hof bevestigt verbod op onverdoofd slachten
Foto: dba

Het verbod dat Vlaanderen en Wallonië hebben ingevoerd op het onverdoofd slachten is niet in strijd met de grondwet. Dat heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld.

Het Hof volgt met zijn arrest het eerdere oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie en verwerpt de klachten van joodse en moslimverenigingen die het verbod strijdig vonden met de vrijheid van religie. Het EU-Hof had eind 2020 geoordeeld dat lidstaten een verdovingsmethode kunnen opleggen om het dierenwelzijn bij rituele slachtingen te bevorderen.

Het Grondwettelijk Hof erkent in zijn arrest dat het verbod ‘een beperking inhoudt van de godsdienstvrijheid van joodse en islamitische gelovigen’. Maar die beperking beantwoordt ‘aan een dwingende maatschappelijke behoefte’ en ze is ‘evenredig met de nagestreefde doelstelling om het dierenwelzijn te bevorderen’.

Brussel

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageert tevreden op het feit dat het Vlaamse verbod op onverdoofd slachten de toets bij het Grondwettelijk Hof heeft overleefd. ‘Dankzij deze uitspraak wordt het moeilijker om nee te blijven zeggen en veel makkelijker om ja te zeggen tegen een verbod op onverdoofd slachten’, zegt hij. ‘Ook bijvoorbeeld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.’

Cieltje Van Achter, N-VA-fractievoorzitter in het Brussels Parlement, roept Brussels minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi) op om ook een verbod in te stellen in het hoofdstedelijk gewest.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig