Ex-minister Karel Pinxten verliest twee derde van Europees pensioen
Foto: BELGA

Karel Pinxten (69), ex-politicus van de Open VLD, verliest twee derde van zijn pensioenrechten. Dat heeft het Europees hof van Justitie donderdagochtend beslist. Volgens het Hof is het bewezen dat Pinxten zich als lid van de Europese Rekenkamer tussen 2006 en 2018 heeft verrijkt op kosten van zijn werkgever.

Het hof heeft in zijn beslissing de eis van de Ierse advocaat-generaal Gerard Hogan van vorig jaar in december gevolgd. Uit een onderzoek van de Europese antifraudedienst Olaf was gebleken dat Pinxten onder andere privéreizen naar Cuba en Crans-Montana in Zwitserland, maar ook jachtpartijen in Ciergnon in de Ardennen en Chambord in de Loirestreek had laten betalen door zijn werkgever de Europese Rekenkamer.

Ook fraude met tankkaarten wordt hem aangewreven, net als een lange lijst door Europa betaalde etentjes met politieke en persoonlijke vrienden. Olaf schatte op het eind van zijn onderzoek in 2018 het financiële nadeel dat Pinxten berokkend zou hebben aan zijn werkgever, op 570.000 euro. De Rekenkamer zelf bracht dat bedrag in haar vordering aan het Europees Hof naar beneden tot 160.000 euro.

Financiële, maar ook imago- en reputatieschade

In het arrest noemt het Hof de onregelmatigheden ‘bijzonder ernstig’. Het Hof is streng voor Pinxten, blijkt uit het arrest. ‘Om te beginnen heeft Pinxten gedurende zijn twee ambtstermijnen als lid van de Rekenkamer opzettelijk en herhaaldelijk de binnen die instelling geldende regels overtreden, en daardoor systematisch in strijd gehandeld met de meest fundamentele verplichtingen die uit zijn taak voortvloeiden. Ook heeft Pinxten dikwijls getracht deze inbreuken op die regels te verbergen. Bovendien hebben de onregelmatigheden van Pinxten grotendeels bijgedragen tot zijn persoonlijke verrijking. Voorts heeft het gedrag van Pinxten de Rekenkamer aanzienlijke schade berokkend, niet alleen financiële schade maar ook imago- en reputatieschade’, schrijft het Hof.

Karel Pinxten zou in veel gevallen hebben geprofiteerd van de onduidelijke regelgeving die toen gold. Die regelgeving werd ondertussen aangepast.

Het Hof zag nog andere deontologische inbreuken. Zo stuurde Pinxten op 20 november 2014 een aanbod naar Federica Mogherini, de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid van de EU, om haar een privéappartement te verhuren. Als deken van de Rekenkamer was Pinxten toen bevoegd voor de controle op de dienst van Mogherini. Volgens het Hof gaat het om een duidelijk geval van belangenvermenging.

Geen lid van Open VLD meer

Nadat het schandaal vorig jaar aan het licht kwam verliet Pinxten de Open VLD ‘in onderling overleg’. Hij vroeg toen ook een schadevergoeding tot 50.000 euro aan het Europees Hof van Justitie, omdat hij zich onheus behandeld voelde door de Europese Rekenkamer.

Pinxten was in de jaren 90 Belgisch minister van Landbouw en van Defensie voor de toenmalige CVP. Later stapte hij over naar de Open VLD. Pinxten is ook baron.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in