Voka wil ziektebriefje volledig herzien
Voka wil dat zieken het contact met de werkvloer niet verliezen. Foto: hh/anp

De Vlaamse werkgeversorganisatie wil een ‘fitnote’ waarop staat wat de zieke werknemer nog wél kan doen.

Op een gezondheidscongres riep Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse werk­geversorganisatie Voka gisteren op om van de aanpak van langdurig zieken een prioriteit te maken. Voka ziet de ‘alarmerende’ stijging van het aantal langdurig zieken met lede ogen aan (DS 29 januari) en wil het debat mee openbreken.

Maertens wil daarbij vooral af van het zwart-witdenken over ziekte­verzuim. ‘Nu is ziek zijn onmiddellijk gelinkt aan thuis blijven en alle banden verbreken met het werk. Maar wie ziek wordt, is vaak nog wel in staat om bepaalde taken uit te voeren. In plaats van ziektebriefjes moeten er “fitnotes” komen, waarin een arts noteert wat de persoon in kwestie nog wel kan. Een fitnote maakt een gesprek mogelijk tussen werkgever en werknemer’, zegt Maertens. ‘Uiteraard ligt het oordeel bij de huisarts en zullen er nog altijd mensen zijn die volledig thuis moeten recupereren. Maar een paar dagen in de week de collega’s blijven zien, kan ook deugd doen. Op die manier verliest een langdurig zieke niet alle contact met de werkvloer.’

Tegelijk benadrukt Maertens dat mentale problemen, een van de grootste oorzaken van langdurige ziekte, vandaag amper aangekaart worden op de werkvloer. ‘Dat moet anders. We moeten dat uit de taboesfeer halen.’

Het voorstel van Voka is niet nieuw. Ook de N-VA vraagt al een tijd om een geschiktheidsattest in plaats van een ziektebriefje. Ook Groen pleitte onlangs nog voor zo’n fitnote, weliswaar met die ­nuance dat de ziektebriefjes voor korte afwezigheden dan afgeschaft moeten worden.

Ziektebriefje van een maand

Opvallend: Voka gaat nog een stap verder door te pleiten dat de huisartsen maar maximaal één maand afwezigheid wegens ziekte zouden mogen uitschrijven. Na die maand komt de bedrijfsarts onmiddellijk mee in beeld om ‘samen naar oplossingen te zoeken’. ‘We moeten die rol van de bedrijfsartsen herwaarderen’, zegt Maertens. ‘Zij weten het best wat de mogelijkheden zijn binnen een bedrijf en kunnen meedenken over de re-integratie.’

Maertens wil daarmee korter op de bal kunnen spelen. De huidige plannen van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om daarvoor ­terugkeercoaches in te schakelen, noemt hij een ‘goed initiatief’, maar ook ‘te weinig’. ‘Die komen pas na drie maanden arbeidsongeschiktheid in actie. Dat is te laat.’

Maertens benadrukt wel dat de ziektebriefjes ‘niet de enige zaligmakende oplossing zijn’. ‘Woorden met een negatieve connotatie, zoals controlearts, controledienst, re-integratie of invaliditeit, duiden nog op een 20ste-eeuwse aanpak. Er is nood aan een nieuw pact met de vakbonden over een heel nieuwe kijk op ziekte.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in