Ook fitnesscentra worden voortaan gecontroleerd op CO2-meter
Themabeeld. Foto: via REUTERS

Tot nu was er nauwelijks controles op de CO2-meter in fitnesscentra. Bevoegd minister van Economie Pierre-Yves Dermagne laat nu toch zestig controleurs inzetten.

Wie met maten op café ging, had een veel grotere kans om een CO2-controleur tegen het lijf te lopen dan wie in de fitnesszaak met gewichten in de weer was. In de horeca vonden al meer dan 3.000 controles plaats, in fitnesscentra amper twee (DS 28 september). Maar aan die ‘twee maten, twee gewichten’ komt nu een eind.

Na de berichtgeving in deze krant gooide minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) immers het roer om. Hij stelt dat de FOD Economie, die onder zijn bevoegdheid valt en verantwoordelijk is voor de controles op fitnesszaken, 60 inspecteurs inzet om vanaf 1 oktober proactief te controleren op ventilatie. ‘Sinds het laatste overlegcomité ligt de focus helemaal op ventilatie’, stelt Dermagne in een mededeling. ‘Ik vind het logisch dat de controles zich daar op toespitsen.’

Het kabinet verduidelijkt dat de 60 economische inspecteurs niet voltijds ingezet zullen worden om controles op fitnesszaken te doen. Het zijn er immers meteen een pak meer dan de circa dertig inspecteurs van de FOD Volksgezondheid die de aanwezigheid van CO2-meters in horecazaken controleren.

Volgens de geüpdatete cijfers die de FOD dinsdag bekendmaakte, vonden tot en met 21 september 3.097 controles van horecazaken plaats. Bij 1.102 controles voldeed de horecazaak niet aan de CO2-meter-verplichting.

Dinsdag werd een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd. Daarin wordt de verplichte CO2-meter vanaf 1 oktober uitgebreid naar dancings en discotheken, zalen waar evenementen doorgaan en sportinfrastructuur. Het is nog niet uitgemaakt wie de controles zal uitvoeren. De federale en regionale overheden moeten ook nog beslissen wie in de toekomst de normen voor binnenluchtkwaliteit zal opleggen en controleren.

In het nieuw ministerieel besluit is een overgangsperiode voorzien van minstens één maand. Pas daarna kan een zaak gesloten worden als niet voldaan wordt aan de luchtventilatienormen. In die overgangsperiode krijgen de controleurs vooral een adviserende rol.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig