Zieke Vlaams Parlementsleden zien loon afnemen
Sihame El Kaouakibi. Foto: belga

Een Vlaams Parlementslid dat langer dan een maand ziek is, valt voortaan terug op zestig procent van zijn of haar vergoeding. Dat beslisten de Vlaamse partijen naar aanleiding van de langdurige afwezigheid van Sihame El Kaouakibi.

Sihame El Kaouakibi is al sinds eind vorig jaar afwezig in het Vlaams Parlement. De Antwerpse, die na beschuldigingen van subsidiefraude uit Open VLD werd gezet, is officieel met ziekteverlof maar ontvangt nog steeds haar volledige vergoeding.

Het Vlaams Parlement besliste vandaag dat een parlementslid dat meer dan dertig dagen arbeidsongeschikt is door ziekte of een arbeidsongeval, zijn of haar onkostenvergoeding verliest. Dat is goed voor ongeveer veertig procent van de totale vergoeding. Een behoud van zestig procent van het loon is gelijkaardig aan de regeling voor reguliere werknemers.

‘Gemiddeld valt zo’n volksvertegenwoordiger terug op 3.500 euro in plaats van 5.750 euro’, zei Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA). Homans maakte duidelijk dat het juridisch onmogelijk is om te raken aan de parlementaire basisvergoeding.

Parlement kan geen controlearts sturen

‘Een parlementslid is geen werknemer’, zei Homans daarover. ‘Noch ik, noch iemand anders is de hiërarchische overste van een Vlaams Parlementslid. De enige echte werkgever is de kiezer. De vergoeding heeft, zo stelt ook de Grondwet, tot doel om de onafhankelijkheid van het parlementslid te verzekeren. Maar van iemand die langdurig afwezig is, kan worden aangenomen dat hij of zij geen onkosten meer maakt.’

Het Vlaams Parlement liet ook onderzoeken of het mogelijk is om een controlearts te sturen naar parlementsleden die zich ziek melden, zoals El Kaouakibi. Het is niet mogelijk dat eenzijdig op te leggen via het parlementair reglement, blijkt uit juridisch advies. Daarvoor is een federale wetswijziging nodig. Controlegeneeskunde is een federale bevoegdheid.

De wijziging aan het interne reglement wordt normaal gezien morgen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement goedgekeurd. Vervolgens kan het komende vrijdag, 1 oktober, ingaan. Als El Kaouakibi ook dertig dagen later, eind oktober dus, nog afwezig is, zal ze terugvallen op zestig procent van haar totale vergoeding.

De Vlaamse partijen willen in de federale Kamer eenzelfde regeling doorvoeren, maar stuiten daar op verzet van bepaalde Franstalige partijen.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig