Van Peteghem wil fiscale voordeel topvoetbal en tweede verblijven weg in ruil voor meer nettoloon
Foto: BELGA

Financieminiser Van Peteghem (CD&V) wil de bijzondere bijdrage op de sociale zekerheid laten uitdoven. Voor de financiering kijkt hij naar een afschaffing van het gunstregime voor profvoetballers en het fiscale voordeel op tweede woningen.

‘Sommige dingen kunnen niet wachten’, zegt Van Peteghem vandaag in een interview met De Tijd. Daarom legt hij in de aanloop naar de komende begrotingsonderhandelingen een taxshift van 1,2 miljard euro op tafel. Net als de vergroening van de bedrijfswagens een voorafname op de grote fiscale hervorming waaraan hij werkt.

Hij stelt concreet voor om de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBZS) af te schaffen. Wijlen Jean-Luc Dehaene (CD&V) voerde die bijdrage nog in om België de eurozone in te loodsen. De afschaffen daarvan betekent de facto een verlaging van de lasten op arbeid voor de (lagere) middenklasse. De Hoge Raad van Financiën had eerde al aangegeven dat die belasting zorgt voor een arbeids- en promotieval. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt kan alle extra arbeid van pas komen.

Van Peteghem wil de BBZS laten uitdoven op het ritme van de verhoging van het minimumloon in 2022, 2024, 2026 en 2028. Om die afschaffing te financieren kijkt hij in de eerste plaats naar de afschaffing van een aantal ‘excessen’ in het belastingsysteem. CD&V toonde zich eerder al voorstander voor een afschaffing van het fiscale voordeel voor tweede verblijven. Daarnaast hiel Van Peteghem vorige zondag in De Zevende Dag nog een vurig pleidooi voor een afschaffing van het gunstregime voor profvoetballers. Daarnaast kondigde hij in zijn fraudeplan al aan op misbruiken met auteursrechten aan te pakken. Loon wordt nu vaak gemaskeerd als auteursrecht om zo minder belastingen te moeten betalen. ‘Daarnaast is er nog de effectentaks’, zegt hij nog in De Tijd. Een taks die momenteel hevig wordt bevochten voor het Grondwettelijke Hof.

Het wordt alleszins geen gemakkelijke oefening. MR-voorzitter George-Louis Bouchez wierp zich gisteren tijdens de Afspraak op vrijdag nog op als een hevige verdediger van het fiscale gunstregime van profvoetballers. De vraag is ook of het aanpakken van ‘de excessen’ die hij nu vermeldt volstaan om op termijn 1,2 miljard euro op te leveren.