Vandenbroucke reageert op vernietigende audit: ‘Bevestiging van nood aan omslag’
Foto: BELGA

De federale regering voelt zich gesterkt door de vernietigende conclusies van het Rekenhof over de aanpak van langdurig zieken. Nochtans blijft het uit alle hoeken kritiek regenen dat ook de nieuwe aanpak niet volstaat.

De aanpak van de langdurig zieken loopt helemaal in het honderd, zo blijkt vandaag uit een vernietigende audit van het Rekenhof. Eerder stipte De Standaard in het dossier ‘Voor altijd ziek’ ook al aan dat de begeleiding helemaal fout liep. Intussen stevent België gestaag af op een half miljoen langdurig zieken.

‘Het rapport van het Rekenhof bevestigt dat een omslag van het beleid ten aanzien van langdurig zieken noodzakelijk is’, reageert Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) nu. Hij benadrukt dat zijn plan, dat twee weken geleden werd gelanceerd, al ‘een eerste belangrijk antwoord’ biedt.

Dat plan focuste op 60 terugkeercoaches die sneller op de bal moeten kunnen spelen. Vandenbroucke voegt daar nog eens expliciet aan toe dat langdurig zieken sneller op de radar moeten verschijnen, onder meer via het ziekteattest dat binnenkomt bij de mutualiteiten. De bestaande re-integratietrajecten zouden in de toekomst ook beter geëvalueerd en gemonitord worden, aangezien er nu amper zich is op wat goed en fout loopt.

Vakbonden en mutualiteiten willen strenger

Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) gaf intussen al aan dat hij de huidige re-integratietrajecten via de werkgevers wil loskoppelen van een mogelijk ontslag. Volgens het Rekenhof worden de trajecten nu immers vaak gebruikt om werknemers definitief medisch af te keuren voor de job waardoor ze gemakkelijker aan de deur gezet kunnen worden en zelf ook onmiddellijk toegang krijgen tot een werkloosheidsuitkering. In plaats daarvan broedt Dermagne nu op een ‘positieve stimulans’ voor bedrijven die hun langdurig zieken weer aan het werk krijgen.

De vakbonden twijfelen weliswaar of dat veel zoden aan de dijk zal brengen. ‘Goed dat er een stimuleringsbeleid komt, maar we gaan toch ook meer moeten vragen aan de ondernemingen dan dat’, reageert Stijn Gryp, hoofd van de dienst onderneming bij de christelijke vakbond ACV. Hij benadrukt dat een verdere responsabilisering van de werkgevers nodig is om een echte omslag te krijgen naar aangepast werk voor langdurig zieken. Ook de christelijke en socialistische ziekenfondsen drongen daar eerder al op aan.

N-VA: ‘druppel op hete plaat’

Tegelijk stelt N-VA, de grootste federale oppositiepartij, vast dat ze ‘weinig beterschap ziet in de plannen de federale regering’. ‘De terugkeercoaches van Vandenbroucke zijn een druppel op een hete plaat’, zegt Kamerlid Valerie Van Peel. ‘Bovendien grijpt zijn plan pas in na drie maanden arbeidsongeschiktheid, terwijl dat zou moeten vanaf dag één.’

Van Peel wijst ook op de conclusie van het Rekenhof dat het de overheid zelfs ‘aan de meest elementaire informatie ontbreekt om het beleid te evalueren en bij te sturen’. ‘Het is hallucinant hoe weinig cijfers je krijgt als je gaat graven. De langdurig zieken worden in dit land simpelweg losgelaten. En dat is allesbehalve sociaal.’