Federale regering lanceert fietsactieplan met 52 maatregelen

Voor het eerst komt een federale regering met een ‘Actieplan ter promotie van de Fiets’, onder de naam Be Cyclist. Centraal staat onder meer de strijd tegen diefstal. ‘Fietsen moet voor iedereen mogelijk, toegankelijk, veilig en vanzelfsprekend zijn. ’

‘Gezien de positieve effecten van fietsen op gezondheid, economie en klimaat’ keurde de federale regering vandaag Be Cyclist goed: een ‘actieplan ter promotie van de fiets’. Het omvat 52 maatregelen die het fietsgebruik in België moeten stimuleren. ‘Als meer mensen fietsen, is dat goed voor onze economie, want de kosten van files zijn torenhoog. Fietsen is ook goed voor onze fysieke gezondheid en ons mentaal welzijn: fietsen maakt gelukkig en is een echte vrijheid. En uiteraard heeft fietsen ook een positieve impact op ons klimaat’, zegt minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). Hij coördineert het plan, dat zich uitspreidt over de bevoegdheden van alle federale ministers.

Strijd tegen fietsdiefstal

De federale regering heeft de ambitie om tegen 2030 de CO2-uitstoot van ons land met 55 procent te verminderen. Vergroening van de mobiliteit is daartoe een cruciale schakel. Maar de hefbomen die het federale niveau in handen heeft om een ‘modal shift’ van de auto naar de fiets te realiseren, zijn beperkt. Alles wat met fietsinfrastructuur te maken heeft, valt immers onder de bevoegdheid van de gewestregeringen.

Eén van de centrale assen in het federale plan is de strijd tegen fietsdiefstal. ‘Als je fiets gestolen wordt, is dat een stevige tegenvaller en kan het je flink wat kosten’, zegt Gilkinet. Zo wordt onderzocht of er een centraal fietsregister kan komen, dat de strijd tegen diefstal moet vereenvoudigen en doorverkoop van gestolen fietsen een halt kan toeroepen. Voor de federale politie wordt de aanpak van fietsdiefstal een prioriteit.

Om het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer te stimuleren, wordt bestudeerd hoe de fietsvergoeding - waar op dit moment al 571.000 Belgen recht op hebben - verbeterd en uitgebreid kan worden. Bedrijven die initiatieven nemen om hun pendelverkeer duurzamer te maken, zullen op extra financiële steun kunnen rekenen. De federale overheidsdiensten moeten een voorbeeldrol op zich nemen.

Militairen op de fiets

Waar dat wel binnen haar bevoegdheden valt, wil de federale regering de fietsinfrastructuur uitbreiden - bijvoorbeeld door fietssnelwegen aan te leggen langs spoorwegen. Enkele kleinere, opvallende initiatieven zijn de oprichting van een fietsbrigade bij de luchtvaartpolitie en sociale projecten die het gebruik van de fiets moeten stimuleren bij asielzoekers in de opvangcentra van Fedasil. Bij aanleg van nieuwe militaire kwartieren gaat aandacht naar de toegankelijkheid met de fiets - om ook het leger aan het trappen te krijgen.

Een ‘federale fietscommissie’ zal dan weer de samenwerking met de gewestelijke overheden coördineren. De regering maakt geen bijkomende financiële middelen vrij voor de uitvoering van het plan, dat budgetneutraal gerealiseerd moet worden. Het loopt van 2021 tot 2024 en zal regelmatig geëvalueerd worden, zegt Gilkinet.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig