Banken bereid tot overleg na uithaal minister Dermagne
Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) Foto: BELGA

Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) schiet het plan van de banken om het aantal geldautomaten te halveren af. Hij wil ingrijpen in de tarieven om banken aan te zetten meer automaten aan te houden. ‘We staan open voor overleg’, reageren de grootbanken.

De samenwerking tussen vier grootbanken over de invoering van bankneutrale automaten - Batopin gedoopt - krijgt een ferme onvoldoende van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). ‘Het is tijd dat banken hun engagementen, de wetten en hun klanten respecteren’, aldus de vicepremier.

Minister Dermagne kreeg donderdag in de plenaire Kamer verschillende vragen voorgeschoteld over Batopin. Dat is de alliantie van BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING voor de uitrol van nieuwe, bankneutrale geldautomaten. Na de komst van Batopin zou 98,79 procent van de Belgische bevolking moeten beschikken over een geldautomaat binnen de vijf kilometer van zijn woning.

Dermagne noemde dat plan bijzonder verontrustend. ‘Het kan niet garanderen dat elke Belg vlot toegang heeft tot een bankautomaat. Dat is problematisch, dat gaat niet.’

Dermagne wees erop dat Batopin zijn huiswerk al eens had moeten bijsturen. ‘Het heeft deze maand een nieuw project voorgelegd, na mijn negatieve reactie op hun eerste plan. Ik moet helaas vaststellen dat er slechts heel lichte aanpassingen zijn gebeurd. Het is een eerste stap, maar het is een ontoereikende eerste stap. Het is essentieel om de toegang tot financiële diensten aan elke burger te garanderen, waar hij ook in België woont en wat zijn digitale kennis ook is. De spreiding van de automaten is met name belangrijk voor wie niet de mogelijkheid heeft om hun bankzaken online te beheren en voor wie zich niet eenvoudig kan verplaatsen. Jammer genoeg zijn dat vaak dezelfde mensen.’

Ingrijpen in tarieven

Dermagne zegt dat hij samen met collega’s in de regering (Van Peteghem en De Bleeker) de banken gaat aanspreken. Zowel Batopin voor het net van de grootbanken als Jofico dat de automaten van de kleinere banken groepeert en de bankenkoepel Febelfin.

Dermagne gaat ook de Nationale Bank, die toeziet op de banksector, aanschrijven. ‘Er ligt een brief klaar gericht aan de gouverneur van de Nationale Bank. Ik geef hem de opdracht om een eventuele verhoging van de interbancaire tarieven te analyseren. Banken moeten vergoedingen betalen wanneer hun klanten geld opnemen van een geldautomaat van een andere instelling. Hoe hoger deze vergoedingen, hoe meer de banken worden gestimuleerd om over een uitgebreid eigen netwerk te beschikken. Ik wil de verhoging onderzoeken om de afname van automaten af te remmen. Het zal banken met een uitgebreid netwerk belonen. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat de heffing wordt doorgerekend aan de klanten, daar zal ik over waken. Ik heb ook aan de Nationale Bank gevraagd om alternatieven te bestuderen’, aldus Dermagne.

Oorveeg

Dermagne haalde ook uit naar KBC. ‘Ik verneem dat bepaalde bankinstellingen, zoals KBC, zich voornemen om mensen te laten betalen voor het gebruik van het Batopin-netwerk, ook al is ze zelf lid ervan. Dat gaat niet. Ik ben daardoor gechoqueerd en ik heb onmiddellijk gereageerd bij KBC en Febelfin en heb uitleg gevraagd. Dat gaat in tegen het charter van de universele bankdiensten en tegen het gentlemen’s agreement met banken die 24 opvragingen aan de automaat toelaat.’

KBC wijst er in een eerste reactie op dat er mogelijk een misverstand in het spel is en dat de bank het charter respecteert. ‘In de KBC Plus-rekening zijn alle opvragingen begrepen. Voor die klanten verandert er niets. En dat zijn 80 procent van alle klanten.’ In de praktijk zullen die klanten die kiezen voor een gratis rekening bij KBC vanaf volgend jaar 0,5 euro per geldafhaling moeten betalen.

In de banksector reageert men dan weer verbaasd over een mogelijke ingreep in de tarieven die banken onderling aan elkaar zouden moeten aanrekenen voor het gebruik van elkaars automaat. ‘Dat lijkt met toch iets dat bedrijven zelf bepalen.’

Bij Batopin zegt ceo Kris De Ryck dan weer dat Batopin openstaat voor overleg met de overheid. De bankenfederatie Febelfin wijst er dan weer op dat cashafhalingen in dalende lijn zitten. ‘Wat een goede evolutie is.’ En dat consumenten drie netwerken ter beschikking hebben. De automaten van de grootbanken, die van de kleinere banken en ten slotte Bpost dat wettelijk verplicht is om in gemeenten waar geen automaat is, er een te voorzien. De regel van minstens één automaat per 5 km zou ook Europees geaccepteerd worden.