PS wil vrijwillig ontslag mét uitkering mogelijk maken, Vlaanderen verzet zich
Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). Foto: Fred Debrock

Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) wil vrijwillig ontslag mét een uitkering mogelijk maken, schrijft De Tijd en dat blijkt ook uit de plannen die De Standaard kon inkijken. Dermagne botst daarbij op Vlaams verzet.

Het is wellicht de meest opvallende maatregel in een pakket van 25 voorstellen waarmee federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) de krapte op de arbeidsmarkt wil aanpakken: de PS-minister wil het mogelijk maken dat een werknemer zich een beperkt aantal keer in zijn carrière zelf kan heroriënteren uit de huidige job mét een werkloosheidsuitkering.

Vandaag is een werkloosheidsuitkering alleen aan de orde als een werknemer ontslagen wordt. Maar volgens Dermagne krijgen werknemers zo soms het gevoel dat ze gevangenzitten in hun job, wat dan weer leidt tot burn-outs en langdurige ziekte. Een voorwaarde voor het vrijwillige ontslag met werkloosheidsuitkering is wel dat werknemers al meerdere jaren in een job zitten, zo schrijft De Tijd. Tegelijk zou die uitkering ook niet beperkt worden in de tijd, wat dan weer bijzonder gevoelig ligt langs Vlaamse kant.

Vlaams verzet tegen vrijwillige werkloosheid

Het voorstel is voor alle duidelijkheid nog lang niet afgeklopt binnen de federale regering. Maar Dermagne legde zijn pakket wel al voor aan de regio’s. Vanuit Vlaanderen klinkt daarbij onmiddellijk verzet. Onder meer N-VA gaf binnen de Vlaamse regering al aan dat het idee van vrijwillige werkloosheid niet strookt met de doelstelling van een werkzaamheidsgraad van tachtig procent.

Ook Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dat het ‘belangrijk is voor ons dat we met de voorstellen ook effectief kunnen bijdragen aan de invulling van knelpuntvacatures en dus ook aan verhoging van de werkzaamheidsgraad’. Crevits geeft wel aan dat het om ‘persoonlijke voorstellen’ gaat van de PS-minister en dat er ook positieve elementen in zitten, ‘zoals meer mogelijkheden voor werkzoekenden om de uitkering te kunnen combineren met aan de slag gaan of een opleiding te volgen’.

Minder lang werken in knelpuntberoepen?

Crevits stelt zich weliswaar ook vragen bij de ‘uitbreidingen van de arbeidsduurverkorting’. In de voorstellen van Dermagne staat onder meer dat hij wil bekijken of werknemers in knelpuntberoepen misschien wat minder lang moeten werken. ‘Maar voor ons ligt de focus op werkbaar werk en mensen bijvoorbeeld via aangepaste jobs langer aan het werk houden’, reageert Crevits.