In zijn eerste toespraak voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties, heeft de Amerikaanse president Joe Biden de militaire terugtrekking uit Afghanistan verdedigd. Tegelijk beloofde hij inspanningen om de vrede te handhaven, en om de klimaatcrisis aan te pakken. Daar trekt hij ook meer budget voor uit.

‘We hebben 20 jaar conflict in Afghanistan beëindigd. Daarmee sluiten we de meedogenloze oorlog af, en breekt een nieuw tijdperk van meedogenloze diplomatie aan’, aldus Biden. Hij had het over een noodzakelijk stap om het Amerikaanse internationale beleid te kunnen focussen op antidemocratische regimes, de covidpandemie en de klimaatcrisis.

‘In plaats van de oorlogen van het verleden te blijven vechten, richten we onze blik en wijden we onze middelen aan de uitdagingen die onze gezamenlijke toekomst bepalen,’ zei Biden. Hij had het daarbij in eerste plaats over de coronapandemie en de klimaatcrisis.

Ook na corona zullen we nog met pandemieën worden geconfronteerd, en als we de luchtvervuiling niet aanpakken zal de mensen ‘met steeds erger wordende droogtes en overstromingen worden geconfronteerd, met fellere branden en orkanen’ en zal de zeespiegel stijgen.

Volgens de president brengen die ook ‘enorme kansen’ met zich mee ‘als de wereld kan samenwerken om die te grijpen’. Om de klimaatopwarming tegen te gaan, kondigde Biden alvast aan om meer middelen te schenken aan ontwikkelingslanden, om daar het probleem mee aan te pakken. De Amerikaanse president beloofde een verdubbeling. In april sprak hij al over een bijdrage van 5,6 miljard dollar.

Over de oorlog in Afghanistan zei Biden nog dat de VS zichzelf en bevriende landen zal blijven verdedigen. ‘Maar de opdracht moet duidelijk en haalbaar zijn’, voegde hij eraan toe. ‘Amerikaanse militairen inzetten moet de allerlaatste optie zijn, niet de eerste’.