Na zaak-El Kaouakibi: nieuwe regeling voor langdurig zieke parlementsleden op komst
Foto: Belga

Sinds de zaak-El Kaouakibi is algemeen bekend dat leden van het Vlaams Parlement met een ziektebriefje onbeperkt loon blijven ontvangen. Elders valt een werknemer na een maand terug op zestig procent. Dat moet bij de parlementsleden ook zo zijn, vindt Vooruit. Groen en Vlaams Belang zijn het daarmee eens, andere partijen komen met eigen voorstellen.

De Vlaamse socialisten opperden maandag op het uitgebreid bureau – het dagelijks bestuur van het Vlaams Parlement – om het statuut van de parlementsleden aan te passen naar dat van ‘gewone’ werknemers. Toch als het gaat om ziekte.

Die regeling is nu best royaal voor de parlementsleden. Als ze een ziektebriefje hebben en dus wettig afwezig zijn, krijgen ze hun volle loon doorgestort, terwijl een gewone werknemer na een maand ziekte terugvalt op zestig procent van de verloning.

Dat de regeling nu in het vizier komt, valt toe te schrijven aan Sihame El Kaouakibi. De voormalige Open VLD-politica kwam in opspraak toen het ene na het andere lijk uit de kast viel over fraude en verduistering in haar vzw’s.

Sihame El Kaouakibi verliest eerste rechtszaak met knock-out

Ze werd uit haar partij gezet, maar hield vast aan haar zetel in het Vlaamse halfrond. Ze diende prompt een ziektebriefje in en mocht thuisblijven met behoud van haar parlementaire wedde van zo’n zesduizend euro per maand. Geen mens aan wie je het uitgelegd krijgt.

Onkosten

Het voorstel van de Vlaamse socialisten kreeg bijval van de andere oppositiepartijen Groen en Vlaams Belang. Groen-fractieleider Björn Rzoska voegde eraan toe dat wat hem betreft de parlementaire onkostenvergoeding ook mocht sneuvelen. ‘Als je ziek bent, maak je toch geen onkosten’, opperde hij. Maar de meerderheid liet op het bureau niet in haar kaarten kijken.

Al zijn ze achteraf categoriek: het systeem moet aangepast worden. Open VLD-fractieleider Willem-Frederik Schiltz zegt dat zijn fractie zelf aan een plan van aanpak sleutelt. Bij CD&V laat Peter Van Rompuy verstaan dat ze ‘alle voorstellen zullen steunen die een einde kunnen maken aan deze ronduit onaanvaardbare situatie.’ Ook Wilfried Vandaele van N-VA zit op die lijn.

Zes maanden ziek, zes maanden volledig betaald

Maar daarvoor kijkt de meerderheid naar Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA). Die wacht nog op een juridisch advies dat moet uitmaken of ze een controlearts op El Kaouakibi kan afsturen. Intussentijd werken de juristen van het parlement zelf aan een voorstel om het statuut aan te passen. ‘Het is heel gemakkelijk om iets te zeggen, zonder dat juridisch te onderbouwen’, zegt ze. ‘Ik ben de eerste om hier iets aan te doen, maar dan moet het wel overeind blijven.’

Volgende week moeten die adviezen er liggen. En komt er een einde aan dat voordeel. ‘En wie weet volgen de andere parlementen ons ook om daar werk van te maken’, voegt Homans fijntjes toe.