Meer Waals geld voor knelpuntberoepen
Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Vandaag bereikte de Waalse regering een akkoord over een reeks activeringsmaatregelen in knelpuntenberoepen die de wederopbouw van Wallonië moet verzekeren. De nadruk ligt eerder op ‘aanmoedigen’ dan ‘verplichten’. Zo komt er onder meer een opleidingspremie van 2.000 euro netto.

Na de overstromingen van deze zomer moeten vandaag 50.000 gebouwen worden gerestaureerd of opnieuw worden opgebouwd. Een helse taak: in de ranglijst van knelpuntberoepen staat de bouwsector op nummer 1 in Wallonië. Het gebrek aan werkkrachten kan bijgevolg de wederopbouw van Wallonië vertragen.

Eind augustus ging de Waalse regering hierover in gesprek met de bouwsector. Concreet wil de Waalse regering de komende weken een opleidingspremie van 2.000 euro netto invoeren voor elke werkzoekende of cursist bij IFAPME – het Waalse opleidingscentrum – die in de bouwsector gaat werken. Verder zullen mensen die een opleiding volgen in de bouwsector een vergoeding ontvangen wanneer zij slagen voor hun theoretisch en praktisch rijexamen. Uit de praktijk blijkt namelijk dat zo de jobkansen van een werkzoekende significant stijgen. Ook wil de Waalse regering de maandelijkse vergoeding van mensen met een werkstage optrekken met 100 euro, en wil zij de scholingskosten van cursusisten bij IFAPME op zich nemen.

Tenslotte wil de Waalse regering werkzoekenden en werkgevers dicht bij elkaar brengen door onder meer de organisatie van ‘Super Jobdays’ midden oktober en een versterkte jobbegeleiding voor cursisten. Werknemers worden ertoe aangezet om hun stagiairs in minstens 80 procent van de gevallen een contract van onbepaalde duur aan te bieden. Tegen het einde van dit jaar moeten er meer dan 1.000 extra opleidingsplaatsen bijkomen. De totale extra kost van deze maatregelen zou op ongeveer 26 miljoen euro uitkomen.

De beslissing van de Waalse regering is opmerkelijk. Regeringspartij MR kondigde, bij mondde van zijn voorzitter Georges-Louis Bouchez, aan dat ‘een langdurig werkloze van meer dan twee jaar die twee opleidingscursussen en/of twee banen in een knelpuntberoep weigert een rechtstreekse sanctie moet krijgen’. Daarbij denkt hij bijvoorbeeld aan het verlies van een werkloosheidsvergoeding. De Waalse regering, met minister van Economie Willy Borsus (MR), kiest dus eerder voor de wortel dan voor de stok als oplossing voor knelpuntberoepen.