Regering wil extreme porno strafbaar maken, ook al gebeurt het tussen volwassenen die er zelf voor kiezen
Foto: Shutterstock

De regering heeft een ontwerp tot herziening van het seksueel strafrecht ingediend dat tot een schokgolf kan leiden binnen de BDSM-wereld. Want elke vorm van extremere seks kan volgens het voorstel, dat veel ruimte laat voor interpretatie, strafbaar worden gesteld. Ook al gebeurt het tussen volwassenen die er zelf voor kiezen.

De globale hervorming van het straf- en strafprocesrecht, dat dateert uit de tijd van Napoleon, laat op zich wachten. Maar vlak voor het zomerreces diende de regering wel een ontwerp tot herziening van ...