Waalse regering stuurt vergoeding niet-verzekerden bij om opborrelende kritiek te counteren
Foto: Belga

Slachtoffers van de watersnood in Wallonië die niet verzekerd zijn, krijgen van de Waalse overheid steun voor 50 procent van de geleden schade, met een maximum van 80.000 euro. Een bijsturing van bedragen die eerder geopperd waren, omdat het beeld dreigde te ontstaan dat een verzekering nemen eigenlijk overbodig is, wat dan weer tot onvrede leidde bij mensen die wél verzekerd zijn.

Tussen de 2,3 en 3 miljard euro. Zo hoog zal de kost voor de steun na de overstromingen van juli oplopen in Wallonië. Minister-president Elio Di Rupo (PS) en zijn ministers legden vanmiddag uit wie welke bedragen mag verwachten. De gemeenten Trooz, Limbourg en Pepinster, waar meer dan 30 procent van de gebouwen beschadigd is (in Trooz loopt dat op tot 50 procent) krijgen het meeste steun. Wegen, openbare ruimten, bruggen, créches, … de Waalse regering neemt de hele factuur in die kleine en weinig kapitaalkrachtige gemeenten op zich. In de zes andere zwaargetroffen plekken (Chaudfontaine, Esneux, Eupen, Luik, Rochefort, Theux, en Verviers) is dat met 90 procent van de kosten niet veel minder. In andere gemeenten zakt dat verder naar 80 en 70 procent.

Voor de grote prioritaire werkzaamheden, zoals het dringende herstel van de rivieroevers, raamt de regering in een eerste fase 650 miljoen nodig te hebben.

Wel vs. niet verzekerd

Di Rupo stond lang stil bij het verschil tussen de vergoedingen voor mensen die wel en niet verzekerd zijn. In de zones waar het water het ergste huishield, wonen vooral mensen in kleine woningen, die het al niet breed hadden. Hoeveel van hen niet verzekerd zijn is moeilijk te zeggen. Verzekeraars gaan voor de gehele bevolking uit van zo’n 10 procent niet-verzekerden, maar volgens de Waalse MP ligt dat percentage een stuk hoger, zeker in de armere wijken die in juli onderliepen. In L’Echo zei Di Rupo vorige week nog: ‘We moeten hen helpen. De tussenkomst zal maximaal de kost van een arbeiderswoning zijn. Wat is de nieuwprijs van een kleine woning? Is dat 100.000, 120.000 of 140.000 euro?’

Niet iedereen was even gelukkig met die voorzet, zeker niet met de bedragen die hij vermeldde. In kranten verschenen boze lezersbrieven en ook in de gemeenten zelf leidde de aankondiging tot wrevel. ‘Straks zullen mensen zonder verzekeringen sneller terug kunnen opbouwen dan wij, die nog steeds wachten op duidelijkheid van onze verzekeraar,’ foetert Claude Sluse uit Pepinster. Zijn moeder is verdronken tijdens de overstromingen, en zijn hele familie werd zwaar getroffen. Op sociale media schoten de speculaties deze week alle kanten uit, tot en met berichten als zouden alle niet-verzekerden een nieuw huis krijgen van Di Rupo. ‘Als dat waar is, dan weet ik het ook niet meer’, zegt Sluse. Zijn zus Christiane Mathonet vult aan: ‘Het probleem is niet dat we niet solidair willen zijn, maar de hele kwestie creëert ook spanning tussen de mensen hier. Dat is het laatste wat we nodig hebben’.

Philippe Godin, de burgemeester van Pepinster is dezelfde mening toegedaan. ‘Dit was zeer onhandig. Men gaf eigenlijk de boodschap dat je je niet moet verzekeren. C’est tout à fait désastreux. Het spijt me, maar mensen moeten ook de gevolgen van hun keuzes dragen. Daarmee zeg ik niet dat we hen niet moeten helpen. Maar je moet er dan wel rekening mee houden dat ze niet verzekerd zijn. Wij zijn er om de mensen te helpen, niet om hun tekortkomingen te compenseren. Dat zou te gemakkelijk zijn, het was une fausse bonne idée de indruk te wekken dat we alles zomaar zouden opvangen.’ In andere gemeenten langs de Vesder zijn gelijkaardige geluiden te horen.

De Waalse regering is niet doof gebleven voor de kritiek, bleek vanmiddag toen ze haar plannen met betrekking tot de overstromingen uit de doeken deed. De kwesties lagen gevoelig, er is dagen intensief onderhandeld. Van de bedragen Di Rupo eerder liet vallen is geen sprake meer. Wie niet verzekerd is, krijgt steun voor 50 procent van de geleden schade, en het uitbetaalde bedrag is geplafonneerd op 80.000 euro. ‘Het zou onmenselijk zijn om niets te doen. Daar kreeg ik in het begin verwijten over. Maar ik kreeg er ook toen ik wel iets voorstelde’, zei hij. ‘We wilden in geen geval het beeld creëren dat je géén verzekering moet nemen.’ Wie verzekerd is wordt daarom ook volledig vergoed. Bij rampen van deze omvang is het totale bedrag dat verzekeraars moeten opbrengen gelimiteerd. Na onderhandelingen wist de Waalse regering dat al op te trekken tot 613 miljoen. De rest, geschat op een miljard euro, neemt ze zelf voor haar rekening. Daarvoor krijgt ze wel een renteloze lening op 10 jaar van de verzekeraars.

Voor bedrijven, vaak niet-verzekerd voor overstromingen of toch niet voor hun volledige stock, geldt eenzelfde logica. Afhankelijk van het aantal werknemers zal 40 tot 50 procent van hun niet verzekerde schade vergoed worden. Op voorwaarde dat heropstarten op minder dan 20 kilometer van hun getroffen site, en zo minstens vier jaar de bestaande werkgelegenheid garanderen.