Vandenbroucke: ‘Beter derde wereld vaccineren dan ouderen derde prik geven’
Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Foto: BELGA

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is geen voorstander om ook 65-plussers en Belgen met onderliggende aandoeningen een derde prik te geven. ‘Daarvoor is momenteel geen wetenschappelijk bewijs.’

Volgende week vertrekt de uitnodiging naar 350.000 tot 400.000 Belgen voor een derde prik. Het gaat om personen met een verzwakt immuunsysteem, zoals hiv- of kankerpatiënten. Zo deelde Vandenbroucke vanmorgen mee in de Kamer. Zij zullen die prik moeten halen in een vaccinatiecentrum. Daarop bestaan twee uitzonderingen: bedlegerige patiënten zullen bediend worden door mobiele vaccinatieteams en dialysepatiënten zullen de derde prik in het dialysecentrum kunnen krijgen.

Een uitbreiding van de derde prik naar andere groepen ziet de minister voorlopig niet zitten. De Hoge Gezondheidsraad buigt zich daar momenteel over. Maar Vandenbroucke maakt nu al duidelijk dat er vandaag onvoldoende wetenschappelijk bewijs is om een derde prik toe te dienen. ‘Ik ben het eens met het artikel in The Lancet (DS 14 september). ‘Het is eerder aangewezen om de derde wereld te vaccineren. Dat is een kwestie van internationale solidariteit.’ Maar hij wijst er tegelijkertijd op dat wetenschappelijke kennis evolueert.

Quarantaine van kinderen

Vandenbroucke kwam ook nog even terug op de discussie over de quarantaine van kinderen en legde daarbij meteen een brug naar een andere discussie, met name het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) bij ziekenhuisbezoek en bezoek in woonzorgcentra. ‘Momenteel wordt gewerkt aan de wetteksten om de deelstaten het gebruik van het CST te laten bepalen’, zegt Vandenbroucke. ‘Zij zullen beslissen, maar ik heb natuurlijk een eigen mening.’

‘Het geheel van de dijken moet goed in orde gehouden worden’, zegt hij. Dat betekent voor de minister dat als de quarantaineregels voor de kinderen versoepeld worden het wellicht aangewezen zou zijn om vanaf 12 jaar een CST te vragen bij een bezoek aan het ziekenhuis of woonzorgcentrum. Hij wijst er bovendien op dat de noodzaak om de klaslokalen goed te ventileren alleen maar groter wordt.

‘Algemene vaccinatieplicht is niet te organiseren’

Op het vorige Overlegcomité werd besloten om het zorgpersoneel verplicht te vaccineren. Maar het zal nog wel een tijdje duren vooraleer het zover is. Vandenbroucke verwacht tegen het einde van de maand nog een rist adviezen. Daarna volgt ook nog sociaal overleg. Hij bevestigde nog dat het de bedoeling is om niet enkel voor loontrekkend, maar ook voor zelfstandig zorgpersoneel vaccinatie te verplichten. Daarbij gaat het zowel om het personeel dat in een instelling werkt als de mensen die ambulant zorg bieden.

Maar een verdere uitbreiding van de vaccinatieplicht - naar andere doelgroepen of zelfs de hele bevolking - is momenteel niet aan de orde. ‘Dat is theoretisch misschien een interessante discussie, maar niet aan de orde. Ik ben geïnteresseerd in resultaatvoetbal. Ik zie niet in hoe we dat zouden organiseren met gunstig resultaat. Wetenschappelijke studies wijzen zelfs uit dat een algemene verplichting contra-productief zou kunnen zijn.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig