Kerk ontving veel meer meldingen van seksueel misbruik in 2020
Foto: Brecht Van Maele

In 2020 zijn bij de opvangpunten van de katholieke Kerk 59 meldingen van seksueel misbruik gedaan. Dat zijn er een stuk meer dan de twee vorige jaren (2018-2019) toen er in totaal 64 meldingen werden genoteerd. Vaak gaat het over verjaarde feiten.

Meer dan de helft (54 procent) van de gekende daders zijn overleden op het moment van de melding van het misbruik. Dat staat in het jaarverslag ‘Seksueel misbruik van minderjarigen in de katholieke Kerk van België 2020’ dat maandag via de website Kerknet.be is gepubliceerd.

De katholieke Kerk in ons land strijdt al enkele jaren tegen seksueel misbruik. In januari 2012 werden tien opvangpunten opgericht voor slachtoffers van seksueel misbruik in een pastorale relatie. Via de opvangpunten - één voor elk van de acht bisdommen en twee voor de Vlaamse en de Franstalige kloosterordes - wil de Kerk komen tot erkenning van de slachtoffers en herstelmaatregelen voor verjaarde feiten.

De opvangpunten kregen in 2020 samen 59 meldingen. Dat is veel meer in vergelijking met de periode 2016-2017 met slechts acht meldingen en in vergelijking met de periode 2018-2019, toen op twee jaar tijd 64 meldingen werden genoteerd. ‘Wellicht is de toename van het aantal meldingen in 2020 een mogelijk gevolg van de steeds herhaalde bereidheid om ernstige aandacht te besteden aan eventuele herstelmaatregelen, ook al beseft men in de Kerk duidelijk dat het aangedane onrecht daarmee niet ongedaan kan worden gemaakt’, stelt het jaarverslag.

Financiële tegemoetkoming

59 procent van de meldingen (35 meldingen) komt uit Vlaanderen, zeventien uit Wallonië en zeven uit het tweetalige aartsbisdom Mechelen-Brussel. 46 van de meldingen gebeurden door het slachtoffer zelf, drie meldingen waren van familieleden en tien meldingen kwamen van andere instanties. In één geval werden de feiten door zowel de dader als het slachtoffer gemeld.

70 procent van de slachtoffers (45 meldingen) was ouder dan 40 jaar op het ogenblik van de melding, zestien slachtoffers (27 procent) waren zelfs ouder dan 60 jaar. Drie slachtoffers waren bij de melding minderjarig, twee van hen waren tussen 18 en 20 jaar oud.

In juli 2021 waren vijftien van de 59 dossiers nog niet volledig afgerond. Bij de helft van afgesloten dossiers werd een financiële tegemoetkoming uitbetaald, dat gaat over bedragen van 1.000 euro tot meer dan 25.000 euro. Twee personen ontvingen tussen 1.000 en 2.500 euro, drie personen tussen 2.500 en 5.000 euro en acht personen tussen 5.000 en 10.000 euro. Een persoon kreeg tussen 10.000 en 15.000 euro, zeven personen ontvingen tussen 20.000 en 25.000 euro en één slachtoffer kreeg meer dan 25.000 euro.