Frankrijk biedt gratis anticonceptie aan voor vrouwen onder de 25

Tot nu toe was gratis anticonceptie in Frankrijk voorbehouden voor minderjarige meisjes, maar voortaan komen alle vrouwen onder de 25 jaar hiervoor in aanmerking. Het doel van minister van Volksgezondheid Olivier Véran is te voorkomen dat vrouwen anticonceptie achterwege laten vanwege de kostprijs.

Vanaf 1 januari wordt er jaarlijks 21 miljoen euro uitgetrokken voor de uitbreiding van de gratis anticonceptie. In het budget is ruimte voor de gratis pil, spiraaltje en andere implantaten voorzien.

De reden voor de verhoging van de leeftijdsgrens is dat een aantal jonge vrouwen minder naar anticonceptie grijpt, vooral om financiële redenen, aldus Véran. Wie jonger is dan 25 jaar zal niet meer moeten betalen voor medische afspraken of testen gerelateerd aan anticonceptie.

‘Het is onaanvaardbaar dat jonge vrouwen zichzelf niet kunnen beschermen, geen anticonceptie kunnen nemen als dat hun keuze is, simpelweg omdat ze het niet kunnen betalen’, zei Véran.

De grens wordt op 25 jaar gelegd omdat die leeftijd gepaard gaat met meer autonomie op economisch, sociaal en inkomstenvlak. In Frankrijk behoren jongeren ouder dan 25 jaar ook niet langer tot de mutualiteit van hun ouders.

Frankrijk biedt al sinds 2013 gratis anticonceptie aan voor meisjes tussen de 15 en 18. Sindsdien daalde het aantal vrijwillige zwangerschapsafbrekingen van 9,5 per duizend zwangerschappen in 2013 naar 6 op duizend in 2018. Sinds augustus 2020 is ook de anticonceptie voor meisjes onder de 15 jaar gratis. Voor vrouwen ouder dan 25 jaar wordt 65 procent van een abortus terugbetaald.