camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

brief van de dag

Te eenzijdig beeld van Afghaanse vluchtelingen

werknemers uit de inburgeringssector.

donderdag 9 september 2021 om 3.25 uur

Marc Herremans

Na de column van Joren Vermeersch over de sociale realiteit achter de Afghaanse vakan­tiegangers, willen wij enkele dingen nuanceren en ophelderen (DS 6 september). Vermeersch spreekt vanuit zijn ervaring bij de Raad voor Vreemdelingen­betwistingen. De RvV behandelt asielaanvragen die in eerste instantie afgekeurd werden. De grote­ groep Afghanen die wel bij een eerste aanvraag internationale bescherming kregen, komt niet in contact met die raad. Zij kunnen niet de bron zijn van het beeld dat Vermeersch­ schetst. De groep die meteen recht krijgt op bescherming, fluctueerde de afgelopen jaren tussen 40 en 60 procent, afhankelijk van de situatie in het thuisland.

De podcasts van De Standaard