Deze nieuwe coronaregels gelden vanaf 1 september
Themabeeld Foto: MARC HERREMANS

Niet alleen start vandaag het nieuwe schooljaar, 1 september is dit jaar ook de datum waarop heel wat coronamaatregelen wegvallen. Zo is het afgelopen met de beperkingen thuis en vallen ook de meeste regels in de horeca weg.

Het Overlegcomité besliste vorige week om het gros van de strenge coronamaatregelen vanaf 1 september op te heffen. Discotheken blijven nog dicht en ook op massa-evementen en reizen naar rode zones zijn er nog beperkingen, maar voorts gaat het leven stilaan weer naar de situatie van voor de pandemie.

Dat is bijvoorbeeld het geval voor bijeenkomsten bij mensen thuis. Tot nog toe mochten maximaal acht mensen binnen samenkomen in een woning, maar vanaf vandaag valt die regel weg.

Ook in de horeca vallen veel beperkingen weg. Nu mag een gezelschap daar uit maximaal acht mensen bestaan en mogen cafés en restaurants maar open zijn tussen 5 uur ’s ochtends en 1 uur ’s nachts, maar die regels vervallen. Er komt een einde aan de verplichte afstand tussen de tafelgezelschappen en het verbod op rechtstaan en bediening aan de bar.

De mondmaskerplicht voor verplaatsingen binnen de zaak blijft voorlopig wel behouden. En in het Brussels gewest blijven de coronamaatregelen voor de horeca voorlopig nog van kracht. De vaccinatiegraad in de hoofdstad is een pak lager dan die in de rest van het land.

Deze nieuwe coronaregels gelden vanaf 1 september
Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Op activiteiten van verenigingen en clubs zijn er vanaf deze maand geen beperkingen meer van kracht. Dat is ook het geval voor privéfeesten, zoals huwelijken, waarbij er weer gedanst mag worden. Bij erediensten valt de maximale capaciteit weg, al blijft de mondmaskerplicht daar wel behouden.

Voor kleinere evenementen gelden geen coronamaatregelen meer, tenzij het gemeentebestuur daar anders over beslist. Voor alle evenementen vanaf 200 aanwezigen binnen en 400 buiten zijn de maatregelen in principe wel nog van kracht, al kunnen organisatoren vanaf nu gebruikmaken van het covid safe ticket. Daarmee tonen bezoekers aan dat ze gevaccineerd zijn, negatief getest hebben of onlangs hersteld zijn van covid-19 en vallen de beperkingen eveneens weg.

Ook op het werk verandert er een en ander. De sterke aanbeveling om te telewerken valt namelijk weg, met uitzondering van werkplekken in Brussel. Afstandsregels blijven van toepassing, net als de mondmaskerplicht wanneer er geen afstand gehouden kan worden.

Deze nieuwe coronaregels gelden vanaf 1 september
Foto: Jan Van der Perre

Mondmaskerplicht verandert: waar moet je nog een mondmasker dragen en waar niet?

Het blijft een belangrijk middel in de strijd tegen het coronavirus, maar toch mogen we van het Overlegcomité het mondmasker vanaf 1 september in sommige situaties achterwege laten. Zo zal het mondmasker niet meer verplicht zijn in:

 • Publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen
 • Culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementsector, alsook voor private feesten, waar minder dan 200 toeschouwers binnen en 400 toeschouwers buiten samenkomen
 • In het lager onderwijs voor zowel leerlingen als leerkrachten.
 • In de klas in het middelbaar onderwijs. Buiten het klaslokaal moet er wel een mondmasker gedragen worden als er onvoldoende afstand kan bewaard worden.
 • Op de speelplaats zolang ‘intense fysieke contacten vermeden worden’.
 • Lokale overheden en scholen kunnen ervoor kiezen om een mondmaskerplicht toch in te voeren op bepaalde plaatsen.

Op verschillende plaatsen blijft een mondmasker nog steeds verplicht. Dat is zo voor:

 • Openbaar vervoer en in de stations
 • In winkels, winkelcentra en postkantoren
 • Bij verplaatsingen in horecazaken
 • In conferentiezalen, handelsbeurzen en auditoria
 • Gebouwen van erediensten
 • Gerechtsgebouwen
 • Bibliotheken
 • Tijdens betogingen
 • Niet-medische contactberoepen. Zowel voor de klant als voor het personeel.
 • Bioscopen. Het mondmasker mag wel af en toe afgedaan worden om te eten of te drinken.

Ook op het werk kan het zijn dat u een mondmasker moeten blijven dragen. Verschillende politici, onder wie Vlaams minister-president Jan Jambon, zeiden na het vorige Overlegcomité dat het mondmasker op de werkvloer in de prullenmand mocht. Maar de bevoegde Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk verandert voorlopig niets aan zijn richtlijnen.

Op school

Fysiek naar de les

Gedaan met afstandsonderwijs, vanaf woensdag mogen alle leerlingen opnieuw fysiek en voltijds aanwezig zijn op school. Al vraagt Onderwijs Vlaanderen wel om zoveel mogelijk in de buitenlucht te doen: lunchpauzes, lessen, turnlessen...

Mondmaskers

In het lager onderwijs hoeven leerlingen geen mondmasker meer te dragen, ook niet in het vijfde of zesde leerjaar waar het vorig jaar wel nog verplicht was. Ook de leerkrachten mogen tijdens het lesgeven hun mondmasker afzetten. Wel moeten ze het nog dragen bij contact met andere personeelsleden, wanneer ze geen afstand kunnen houden. Opgelet: voor ouders geldt wél een mondmaskerplicht wanneer ze naar school komen om hun kinderen te brengen of op te halen.

In het middelbaar onderwijs zijn mondmaskers in de klas niet langer verplicht, maar wel wanneer ze buiten het klaslokaal onvoldoende afstand kunnen houden van medeleerlingen. In de praktijk zullen er op veel scholen dus nog mondmaskers gedragen worden in de gangen, onderweg van het ene lokaal naar het andere. Op de speelplaats is het niet nodig, zolang de leerlingen ‘intense fysieke contacten vermijden’, klinkt het. Op sommige scholen zal alsnog een mondmaskerplicht gelden op de speelplaats, omdat de directie dat veiliger acht.

Deze nieuwe coronaregels gelden vanaf 1 september
Foto: DBA

Lunchpauzes in de refter

De lunchpauze op school kan georganiseerd worden in de refter, al blijft het wel aangeraden om de klasgroepen gescheiden te houden. Met vaste plaatsen werken kan daarbij helpen.

Ventileren

Zo veel mogelijk ventileren, dat blijft ook komend schooljaar de leuze in klaslokalen of andere binnenruimtes.

Quarantaine

Het afgelopen schooljaar werden meer dan eens verschillende klassen thuis gezet vanwege een besmetting van een leerkracht of leerling. De kans is reëel dat zulke scenario’s ook plaatsvinden in het nieuwe schooljaar. Bij melding van een (vermoedelijke) besmetting op school zal samen met het CLB beslist worden wat er moet gebeuren. In het geval dat een besmetting plaatsvindt in een klas, kan nog steeds overgegaan worden tot afstandsonderwijs zodat geen enkele leerling een achterstand oploopt. Maar: dat is niet langer verplicht voor scholen.

Op uitstap

Ook uitstappen kunnen dit schooljaar, maar voor het secundair onderwijs gelden buiten de klasvloer de regels zoals die in de rest van de samenleving gelden.

Andere regels in Brussel

In Brussel gelden nog de regels van het vorige schooljaar. Ook op andere plaatsen waar de coronacijfers niet goed zijn, kan opnieuw de mondmaskerplicht worden ingevoerd en kunnen klasgroepen preventief worden getest of in quarantaine geplaatst. Zo liet de gemeente Vilvoorde al weten dat de mondmaskerplicht in secundaire scholen behouden blijft wegens de hoge besmettingscijfers en de lage vaccinatiegraad bij de Vilvoordse jongeren.