“Ik ben onpartijdig en neutraal, maar sommige zaken wegen wel op mij”
Foto: FOD

Een beter asiel- en migratiebeleid staat of valt met weloverwogen beslissingen. Bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen rekent men daarvoor op deskundige juristen zoals Sylvain Seghin. De Raad is een onafhankelijk administratief rechtscollege waarbij men beroep kan aantekenen. Sylvain onderzoekt zo’n beroep grondig en schrijft een ontwerp van arrest.

“Bij de Raad kan men beroep aantekenen tegen onder meer een erkenning als vluchteling of een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken. Nadat ik een beroep analyseer, stel ik een oplossing voor in overleg met de rechter. Dit kan twee zaken betekenen: een beslissing annuleren of een beroep verwerpen.”

“We krijgen vaak te maken met een beroep tegen een uitwijzingsbevel. Als ik vaststel dat iemand onvoldoende gehoord werd, stel ik aan de magistraat voor om het uitwijzingsbevel te annuleren. Het is uiteindelijk de rechter die de beslissing neemt.”

Correcte en coherente beslissingen

“Mijn job kent behoorlijk wat uitdagingen. De Belgische en Europese regelgeving evolueert zeer snel. Ik moet permanent waakzaam zijn voor veranderingen. Alleen als ik de laatste ontwikkelingen ken, kan ik correcte en coherente beslissingen nemen. Gelukkig word ik daarin ondersteund door onze juridische dienst.”

“Ik behandel complexe en gevoelige dossiers. Daarom moet ik het evenwicht bewaren tussen de concrete situatie en de wetgeving. Dat kan alleen als ik de nodige afstand neem, maar tegelijk ook heel grondig onderzoek doe. Zo behandel ik geregeld beroepen tegen de weigering van een verblijfsaanvraag om medische redenen. De inzet is hoog, het gaat erom of iemand naar zijn of haar land van herkomst wordt teruggestuurd of niet.”

“Het kan gebeuren dat we redenen zien om een beslissing te annuleren, maar dat de advocaat die niet aanbrengt. Wij mogen in dat geval zelf geen argumenten aanbrengen. Bij humanitaire zaken zoals ziekte kan dat wel op me wegen. Door met collega‘s ervaringen uit te wisselen, kan ik daarmee omgaan.”

Wil jij ook werken aan een beter asiel- en migratiebeleid? Bekijk de mogelijkheden.

Onpartijdig en neutraal

“Dat ik bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen terechtkwam, vloeit voort uit mijn studies publiek en administratief recht. Thema’s als Europese politiek en migratie interesseren me al langer. Toen ik de kans kreeg om hier te beginnen, greep ik die meteen. Intussen werk ik hier vijf jaar. Doordat ik zo’n uiteenlopende dossiers behandel, leer ik nog elke dag bij.”

“Mijn positie is onpartijdig en neutraal, dat is het grote verschil met die van een advocaat of een jurist bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Zij vertegenwoordigen respectievelijk hun cliënt en de Belgische staat. Wij nemen ook geen beslissingen over een bepaalde persoon of aanvraag, maar analyseren of een genomen beslissing wettelijk is.”

Goed gevoel

“Toen de Raad tien jaar bestond, mocht ik meewerken aan een boek over het vreemdelingenrecht. Daarop ben ik wel fier. Maar ook als ik een zeer complex dossier tot een goed einde kan brengen, ben ik best trots. Het geeft een goed gevoel om een degelijk voorstel van arrest aan de rechter te kunnen voorstellen.”

“Als mensen horen dat ik voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werk, zeggen ze vaak dat ik veel werk moet hebben. (lacht) Het thema migratie komt dan ook vaak in de pers. Ik vind het boeiend om met anderen in gesprek te gaan over mijn werk. Soms slaag ik erin om mijn gesprekspartner meer inzicht te geven in mijn werk en in het thema asiel en migratie.”

Wil jij ook werken aan een beter asiel- en migratiebeleid? Bekijk de mogelijkheden.