Perrigo wil schadevergoeding van 350 miljoen binnen de maand
Marc Coucke ten tijde van de verkoop, in 2014. Foto: BELGA

Het Amerikaanse farmabedrijf Perrigo stelt alles in het werk om de toegekende 350 miljoen binnen de dertig dagen te incasseren.

De verkopers van Omega Pharma dienen een schadevergoeding van 266.281.398 euro te betalen aan farmabedrijf Perrigo. Dat heeft Perrigo bevestigd in een mededeling aan de Amerikaanse beursautoriteiten. Het gezamenlijke bedrag, inclusief kosten en interest, komt neer op ongeveer 350 miljoen euro, aldus het bedrijf. Daarmee bevestigt Perrigo de informatie die afgelopen weekend al naar buiten kwam.

In zijn mededeling benadrukt Perrigo dat de verkopers, de holding van Marc Coucke en een constructie rond het investeringsfonds Waterland, aansprakelijk zijn wegens fraude. Voor Perrigo is het belangrijk te kunnen aantonen dat het misleid werd. De aandeel­houders van het Amerikaanse bedrijf hebben immers een rechtszaak aangespannen. Ze vinden dat er meer waarde had kunnen worden gecreëerd als Perrigo was overgenomen door concurrent Mylan. Dat bod werd destijds afgewezen. Perrigo kan zich beter verweren tegen de boze aandeelhouders als aangetoond is dat het zelf misleid is.

Holdco, de constructie rond Waterland, zegt in een eigen mededeling ‘verrast en teleurgesteld’ te zijn door de beslissing van het arbitragetribunaal. ‘Dit complexe commerciële geschil kent geen duidelijke winnaar of verliezer’, stelt Holdco.

De toegekende vergoeding bedraagt ongeveer 15 procent van het door Perrigo geclaimde bedrag en ongeveer 7 procent van de totale waarde van de transactie. Holdco houdt vol ‘te goeder trouw te hebben gehandeld’ in de verkoop van Omega Pharma. ‘Professionele integriteit is voor ons van essentieel belang en wij voeren al onze transacties en investeringen op de meest professionele wijze uit, daarbij gesteund door externe experts-adviseurs.’

‘Korting’ op verkoopprijs

Hoewel Perrigo het woord ‘fraude’ gebruikt, is er geen sprake van fraude in strafrechtelijke zin. De arbitrageprocedure die nu haar beslag heeft gekregen, is een burgerrechtelijke procedure. De arbitrage is gebeurd op basis van de vaststelling dat de verkopers de gang van zaken bij Omega Pharma weliswaar wat te rooskleurig hebben voorgesteld, maar dat anderzijds Perrigo ook wel heel veel belang hechtte aan het binnenhalen van het bedrijf, getuige de hoge biedprijs. De uitspraak van het tribunaal wordt in die zin als vrij evenwichtig gezien. Perrigo kan weliswaar claimen misleid te zijn, maar de schadevergoeding valt minder hoog uit dan geëist was. De schadevergoeding is als het ware een compensatie voor de te rooskleurige voorstelling van zaken, en kan gezien worden als een soort korting op de verkoopprijs.

‘Het tribunaal kwam tot de conclusie dat de verkopers met opzet belangrijke informatie achterhielden in de loop van het verkoopproces’, stelt Perrigo in de mededeling, die ook rept over ‘misleiding via verscheidene frauduleuze daden’. Het bedrijf zal ‘elke noodzakelijke stap’ nemen om het bedrag van naar schatting 350 miljoen euro zo snel mogelijk te innen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig