Verkeersboetes voortaan duurder: overtreder betaalt nu zelf administratiekosten

Wie vanaf nu een verkeersboete in de bus krijgt, zal merken dat hij/zij ook extra administratiekosten moet betalen. Concreet gaat het om 8,84 euro bij een onmiddellijke inning of minnelijke schikking en 25,32 euro voor wie veroordeeld wordt door een politierechtbank.

‘Die administratieve toeslag maakt deel uit van de Programmawet van 21 juni 2021’, zegt de FOD Justitie. Die stelt dat de volledige samenleving niet langer kan en moet opdraaien voor de administratieve kosten voor de verwerking van boetes, maar wel de overtreder zelf. Wie een overtreding maakt, zal voortaan dus ook opdraaien voor de extra kosten die er aan verbonden zijn. Onder meer het opsturen van het proces-verbaal.

Extra toeslag

‘Op elke boetebrief zal op een transparante manier worden toegelicht dat het te betalen bedrag bestaat uit het boetebedrag zelf plus de administratieve toeslag voor het dossier’, verduidelijkt Sharon Beavis van de FOD Financiën.

De graad van overtreding telt niet mee bij het bepalen van die administratieve kosten. Voor een onmiddellijke inning of een minnelijke schikking komt er vanaf nu 8,84 euro bij. Ongeacht of het om een lichte of zwaardere boete gaat. Of 25,32 euro voor een dossier dat evolueert naar een bevel tot betalen, zegt de FOD Financiën.

Concreet: wie wordt tegengehouden omdat hij/zij bijvoorbeeld geen autogordel draagt of niet-handvrij aan het bellen was, riskeert voortaan een boete van 116 euro. Plus 8,84 euro, wat het totaal op 124,84 brengt. Wie zijn auto niet slotvast achterlaat of onnodig toetert, riskeert een boete van 58 euro plus nog eens extra 8,84 euro administratiekosten.

Voor een bevel tot betalen of een veroordeling door de politierechtbank (bijvoorbeeld een zware snelheidsovertreding of dronken rijden) betaal je nu 25,32 euro administratiekosten boven op de boete.

15 miljoen euro

De nieuwe toeslag moet de schatkist dit jaar nog 15 miljoen euro ­opbrengen. Voor daarna zijn de inkomsten begroot op 43 miljoen ­euro per jaar.

Nog dit: niemand ontsnapt aan de extra kosten. Zelfs niet wie bijvoorbeeld op de snelweg aan de kant wordt gezet door de verkeerspolitie en onmiddellijk zijn boete betaalt.

‘Vervalt de geldboete, wanneer het openbaar ministerie een betwisting op de feiten aanvaardt, dan vervalt ook de administratieve toeslag. De overtreder zal de toeslag dan niet moeten betalen of krijgt die samen met het reeds betaalde bedrag teruggestort’, zegt Sharon Beavis van de FOD Financiën.