CD&V wil al minimumpensioen voor wie 20 jaar werkte
Joachim Coens (CD&V). Foto: BART DEWAELE

CD&V wil een minimumpensioen ook voor wie niet aan een loopbaan van dertig jaar komt, maar wel twintig jaar effectief werkte. Het pensioendebat binnen de regering barst zo verder los nog voor het echt begonnen is.

In september komt minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) met haar plan om de pensioenen te hervormen. Speerpunt daarbij moet het op termijn optrekken van het minimumpensioen tot 1.500 euro netto worden, een verkiezingsbelofte van meerdere regeringspartijen. In de aanloop daarnaar regent het voorstellen.

Het idee van de regering is om het volledige bedrag van 1.500 euro alleen te garanderen aan wie een loopbaan van 45 jaar opbouwde. Wie vandaag een loopbaan van minstens dertig jaar afrondt, heeft recht op een zekere fractie van het minimumpensioen. Ook zogenaamde gelijkgestelde periodes als ziekte of werkloosheid tellen daarbij mee.

Democratiseren

CD&V wil nu ook wie niet aan die dertig jaar komt, maar wel twintig jaar effectief gewerkt heeft, recht geven op een minimumpensioen. ‘Door ook rekening te houden met gelijkgestelde periodes zoals invaliditeit en werkloosheid maar ook zorg, houden we rekening met mensen die tegenslag hebben en bijvoorbeeld een werkongeval meemaken of een tijdlang werkloos zijn’, zegt voorzitter Joachim Coens. Voor alle duidelijkheid: CD&V wil de toegangspoort van dertig jaar niet sluiten.

CD&V zit vooral in met vrouwen die niet aan voldoende jaren komen. ‘Heel wat vrouwen hebben geen volledige loopbaan effectief gewerkt’, zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri. ‘Ze nemen vaker dan mannen zorgverlof op en zeker in het verleden gebeurde dit dikwijls zonder uitkering waardoor ze dus geen pensioenrechten opbouwden.’

CD&V wil daarnaast het stelsel van aanvullende pensioenen, de zogenaamde tweede pijler toegankelijker maken. ‘Door een verplichte minimumbijdrage voor het aanvullend pensioen in te voeren, willen we dat iedereen tijdens zijn of haar carrière een aanvullend pensioen opbouwt’, aldus Lanjri. Vandaag heeft 36 procent van de werknemers nog geen aanvullend pensioenplan, vooral bij de laagste lonen.

Pensioensplit

Daarnaast wil CD&V ook focussen op vrouwen. Slechts 57 procent van de vrouwen heeft een aanvullend pensioen tegenover 71 procent van de mannen. De Belgische genderpensioenkloof is slechter dan het Europese gemiddelde. CD&V wil een zogenaamde pensioensplit invoeren, waarbij de wettelijke en aanvullende pensioenen van beide partners gelijk verdeeld worden voor alle jaren dat een koppel getrouwd was.

‘Gezamenlijke loopbaankeuzes, waarbij de ene partner bijvoorbeeld deeltijds gaat werken om voor de kinderen te zorgen, leiden zo niet langer tot ongelijke pensioenen’, aldus Lanjri. Tot slot willen de christendemocraten ook de pensioenrechten van onthaalouders hervormen.

‘Provocatie’

Gisteren stelde Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert voor dat wie in aanmerking wil komen voor een minimumpensioen, minstens twintig van de dertig jaar loopbaan effectief gewerkt moet hebben.

De liberalen geven daarbij invulling aan een nog uit te werken passage uit het regeerakkoord waarin het minimumpensioen wordt gekoppeld aan ‘een voorwaarde van effectieve tewerkstelling van een nog te bepalen omvang of een equivalente maatregel’.

Het ballonnetje werd maar matig geapprecieerd door de PS, dat het ‘een provocatie’ noemde. ‘Dit is geen fijne en serene manier van werken’, zei Lalieux tegen deze krant. ‘Het pensioendossier is al zo’n gevoelig onderwerp. Wat hij voorstelt, is niet becijferd en niet beargumenteerd.’ Ook Groen, Ecolo en Vooruit verwierpen Lachaerts voorstel.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig