Mondmasker niet langer verplicht in de les
Foto: BELGA

Leerlingen in het secundair zullen geen mondmasker meer moeten dragen in de klas, als ze stilzitten. Dat heeft minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beslist na overleg met het onderwijsveld. Voor tien- tot twaalfjarigen zijn mondmaskers in zijn geheel niet meer verplicht. De versoepelingen gelden nog niet voor Brusselse scholen.

Voor veel leerlingen, leerkrachten en ouders is het een enorme opluchting: op 1 september kan er opnieuw les worden gegeven en gevolgd zonder mondmasker. In het lager vervalt de mondmaskerplicht volledig, in het secundair als leerlingen stilzitten. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beslist na overleg met het onderwijsveld. De minister legde een plan voor aan vakbonden, koepels en CLB’s dat op voorhand was doorgesproken met zijn Franstalige en Duitstalige collega.

Het nieuwe schooljaar start met minder beperkende maatregelen. ‘De Vlamingen hebben zich massaal laten vaccineren en ook jongeren doen het uitstekend’, aldus de minister. ‘Meteen kan het onderwijspersoneel zich ook meer toeleggen op hun kerntaak: lesgeven.’

In het secundair kan de leerkracht les geven en leerlingen les volgen zonder mondmasker, wanneer er wordt stilgezeten. Voor alle activiteiten buiten de klasvloer gelden de regels zoals die in de rest van de samenleving gelden. Wie zich verplaatst in de gang moet dus wel een mondmasker dragen. ‘Er is bijvoorbeeld ook mondmaskerplicht op de speelplaats indien geen afstand kan worden gerespecteerd’ staat in het persbericht. Voor sportactiviteiten is er geen mondmasker verplicht.

Voor het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs zijn mondmaskers niet langer verplicht, tenzij de preventieadviseur of, op grond van de lokale epidemiologische situatie, de lokale crisiscel anders beslist.

De beslissing om de mondmaskers grotendeels te laten vallen in het onderwijs, is wel onder voorwaarden. Het Vlaamse onderwijs wil kordaat ingrijpen op plaatsen waar de coronacijfers, in negatieve zin, sterk afwijken van de Vlaamse gemiddelden. ‘Via de cijfers van RAG beschikken we over gedetailleerde cijfers per gemeente. In gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, wordt de lokale crisiscel bijeengeroepen.’ Afhankelijk van de situatie kan er onmiddellijk overgegaan worden tot mondmaskerplicht voor veertien dagen, het preventief testen van klassen of het in quarantaine plaatsen van klasgroepen.

Over het vaccineren op/via school is niet gesproken. ‘We willen iedereen die nog geen vaccin ontving, motiveren om zich te laten vaccineren én iedereen die dat al wel deed, motiveren om de resterende coronamaatregelen te blijven respecteren.’

De versoepelingen die gelden voor Vlaamse scholen, gelden (nog) niet voor Brusselse scholen. ‘Gelet op de sterk afwijkende coronadata en geringe vaccinatiegraad in het Brussels Gewest, dienen de maatregelen zoals deze van toepassing waren op het einde van het afgelopen schooljaar gehandhaafd te blijven tot minstens eind september’, aldus de minister.

De maatregelen die dinsdag zijn voorgesteld, blijven minstens gehandhaafd tot een nieuw evaluatiemoment eind september. ‘Indien de omstandigheden het toelaten of het vereisen, kan het onderwijsoverleg altijd vroeger worden samengeroepen’, aldus Weyts. Later deze week zal er ook over het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs een beslissing genomen worden.

Op het overleg is ook gesproken over ventilatie. Daar werd opnieuw benadrukt dat maximaal verluchten en ventileren een van de belangrijke voorzorgsmaatregelen blijft. De preventieadviseur kan, als die dat nodig acht, een CO2-meter of zelfs mondmaskers verplichten in bepaalde klaslokalen waar ventilatie moeilijk is.

Wat zijn de richtlijnen?

- In het basisonderwijs dragen kinderen geen mondmasker. Leraars alleen bij rondlopen op school en in contact met andere volwassenen en ze geen afstand kunnen houden. Scholieren in het secundair dragen een mondmasker als ze zich verplaatsen op school. Het masker mag wel af tijdens de lessen en op de speelplaats.

- Er gebeurt zo veel mogelijk in de buitenlucht: lunchpauzes, turnlessen, gewone lessen, ..

- Uitstappen zijn toegelaten conform de regels in de rest van de samenleving

- Vergaderingen voor personeel kunnen doorgaan met mondmaskerplicht. De mondmaskers mogen af wanneer iedereen stilzit.

- Leerlingen krijgen een vaste plaats.

- In de leraarskamer dragen leerkrachten een mondmasker. Afstand is verplicht tijdens het eten of drinken.

- Tijdens de lunchpauze moeten scholen klasgroepen zoveel als mogelijk splitsen.

- Aanwezigheid van ouders moet vermeden worden. Oudercontacten kunnen met mondmasker.