Vandenbroucke duwt plots door voor verplichte vaccinatie zorgpersoneel
Foto: BELGA

In het licht van de povere Brusselse vaccinatiecijfers duwt federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) nu toch door voor de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel.

De zorgsector, en dan zeker de ziekenhuiskoepels, ijverden er al een tijdje voor. Maar na wekenlang aarzelen, trekt ook federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) nu plots volop die kaart. ‘Ik ga heel uitdrukkelijk aan de regering voorstellen dat we de vaccinatie van het zorgpersoneel verplicht moeten maken. We zijn ook al gestart met het juridische werk’, zei hij op Terzake.

De aanleiding voor zijn pleidooi zijn de slechte vaccinatiecijfers in Brussel. De hoofdstad blijft in vergelijking met de andere regio’s sterk achterop bengelen, onder meer ook in de zorgsector. Het pleidooi van Vandenbroucke betekent weliswaar nog niet dat die verplichting er onmiddellijk komt. Zo wacht de federale minister nog op adviezen die er pas in september zouden komen en wil hij daarna bekijken wat er wettelijk mogelijk is. ‘We moeten daarbij ook denken aan de mogelijke gevolgen’, zegt zijn woordvoerster. ‘In ziekenhuizen kunnen ze desnoods nog een andere taak geven aan een zorgverlener die weigert om zich te laten vaccineren. Maar wat met de zelfstandige verpleegkundigen? Dat is minder evident.’

Bovendien belooft de kwestie ook nog voor discussie te zorgen binnen de federale regering. Onder meer de federale minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) is nog een belangrijke schakel in het uitrollen van een verplichting. Hij is niet principieel gekant tegen een verplichting maar wees er eerder ook al op dat het aantal niet-gevaccineerden in de zorg vooral hoog is bij de zelfstandige zorgverleners.

Transparantie ‘op vrijwillige basis’

De forse stellingname van Vandenbroucke is toch wat verrassend aangezien hij tot voor kort nog de lijn aanhield dat hij eerst duidelijke cijfers wilde over de vaccinatiegraad in de verschillende zorginstellingen. Pas daarna kon de discussie over de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel weer op tafel komen. De bedoeling was om transparantie te creëren, zodat wie naar een ziekenhuis of woonzorgcentrum gaat, kan weten of het personeel er ingeënt is.

Volgens het kabinet-Vandenbroucke is die transparantie er intussen bijna in Vlaanderen. Tegen eind augustus, begin september zou de vaccinatiegraad per instelling publiek gemaakt worden. Maar zijn kabinet benadrukt nu ook dat er geen sprake is van een verplichting maar dat de gegevens enkel op vrijwillige basis openbaar gemaakt moeten worden. ‘In het zuiden is dat minder evident’, geeft de woordvoerster van Vandenbroucke aan. ‘De geesten zijn duidelijk rijper in Vlaanderen dan in het zuiden van het land.’

Ook Margot Cloet, de topvrouw van grootste Vlaamse zorgkoepel Zorgnet-Icuro, geeft aan dat de Franstalige partners niet bereid waren om daar nog verdere stappen in te zetten. ‘Wij zien weliswaar geen probleem zolang de privacy van het personeel niet in het gedrang komt.’ De vaccinatiepercentages in Vlaanderen liggen hoe dan ook hoog bij het zorgpersoneel. ‘Maar ook hier ligt dat in bepaalde regio’s, zoals in de Brusselse rand, soms moeilijk. Daar doen we nu al extra inspanningen voor en net daarom is het wel belangrijk om prioritair werk te maken van die verplichting.’

Vaccinatie via scholen

‘Denken dat we met verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel het Brusselse dossier oplossen, is naïef. Dat probleem gaat veel verder’, gaf Vandenbroucke ook wel aan op Terzake. ‘Er is een combinatie van drie problemen: een hoge circulatie van het virus bezig, een lage vaccinatiegraad bij jongeren en veel terugkerende reizigers die besmet zijn. Daar moeten we op ingrijpen.’

Vandenbroucke geeft daarbij tegelijk aan dat hij specifiek voor Brussel samen met de CLB’s wil inzetten op de vaccinatie in de scholen. Daar zouden ze de jongeren op vrijwillige basis een vaccinatie kunnen aanbieden.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig