De Vlaamse regering onderzoekt de mogelijkheid van een leidingstraat: dat is een strook van 45 meter breed doorheen Vlaanderen die gereserveerd wordt voor de aanleg van ondergrondse pijpleidingen. Momenteel liggen drie tracés op tafel: wij focussen op het noordelijke omdat daarbij het minst aantal mensen onteigend zou worden en dit tracé het meest waarschijnlijk is. Dit najaar moet duidelijk worden welk tracé het wordt. Bekijk in bovenstaande video hoe deze nieuwe werf van de eeuw de provincies Antwerpen en Limburg grondig kan hertekenen.