Luitenant-generaal Thys over overstromingen: ‘Het is roeien met de riemen die je hebt’
Foto: BART DEWAELE

Luitenant-generaal Marc Thys wijst op de ‘erosie’ bij de hulpdiensten als een van de oorzaken die de hulpverlening na de overstromingen bemoeilijken. ‘Het is roeien met de riemen die je hebt en die riemen zijn heel kort geworden’, zei de nummer twee van Defensie in Terzake.

De meest dringende zorg in de getroffen gebieden vandaag is de coördinatie van de voedselbedeling, merkte Thys op. ‘De grote uitdaging de komende weken is iedereen die geen dak meer boven het hoofd heeft voor de herfst onderdak bezorgen.’

De kritiek op de trage hulpverlening in het gebied zwol de voorbije weken aan. Thys wees erop dat de omvang van het getroffen gebied dermate groot is dat het wel even duurt vooraleer je dat in kaart kan brengen. Maar volgens Thys is het probleem vooral dat de logistieke diepgang en mogelijkheden van de civiele bescherming, de brandweer en defensie erg beperkt zijn geworden.

‘De erosie van een aantal hulpdiensten is er vandaag en je kan die enkel maar vaststellen’, stipte Thys aan. ‘Er zijn keuzes gemaakt in het verleden. Ik begrijp de efficiëntiewinsten, maar in hulpverlening gaat het om effectiviteit. Je moet je doel bereiken.’ Enkele voorbeelden die Thys gaf: het leger heeft volgens de luitenant-generaal geen bruggen meer ter beschikking om dagelijks verkeer over te laten rijden, en heeft ook het aantal bulldozers zien afnemen.