7 procent van Belgische landbouwoppervlakte is bio
Themabeeld Foto: Belga

Het aantal biolandbouwbedrijven in ons land is vorig jaar met 4,9 procent gestegen. Dat komt overeen met een toename van de oppervlakte, van bedrijven die al omgeschakeld zijn of nog in omschakeling zijn, met 6,4 procent.

De biolandbouw was daarmee in 2020 goed voor 7,2 procent van de totale landbouwoppervlakte. ‘Alle indicatoren bevestigen dat de groei van de sector blijft aanhouden’, besluit de FOD Economie donderdag uit de kerncijfers voor de landbouw in 2020.

Met 90,8 procent ligt het overgrote deel van de biolandbouwoppervlakte in Wallonië. In het noorden van het land is er dus nog de grootste groeimarge. Dat blijkt onder meer uit de groei van de biologische varkensstapel in Vlaanderen in 2020: op een jaar tijd is daar een toename opgetekend van 58,6 procent.

In Vlaanderen zijn er nu 593 bioproducenten, goed voor een oppervlakte van goed 9.000 hectare. In Wallonië zijn dat er 1.901, goed voor 90.000 hectare.