Demir: ‘Geweigerde vergunning in watergevoelig gebied leidt niet tot compensatie’
Foto: BELGA

Wie geen bouwvergunning krijgt in een gebied dat gevoelig is voor overstromingen hoeft daarvoor niet gecompenseerd te worden door de overheid. ‘Je hebt pas een bouwrecht áls je een vergunning krijgt’, zegt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in Terzake.

Vlaanderen ging eind juli in beroep tegen een verkavelingsvergunning in watergevoelig gebied in Assebroek. Minister Zuhal Demir beloofde eerder dat haar administratie systematisch tegen zulke vergunningen zou procederen. Want de lokale besturen leveren nog te gemakkelijk vergunningen waar het risico op wateroverlast te groot is, merkte de minister op.

In Terzake hamerde Demir erop dat een degelijke watertoets essentieel is. ‘Het is heel belangrijk dat steden, gemeenten en deputaties de watertoets gebruiken om een vergunning af te leveren. Als men de watertoets goed toepast, is men een betrouwbare overheid. We moeten mensen toch niet in de miserie duwen?’

Dat het te duur zou zijn voor lokale overheden om mensen te compenseren, ontkent Demir. ‘Je hebt pas een bouwrecht als eigenaar als je ook een vergunning krijgt. Ik ben ermee akkoord dat wie onteigend wordt een correcte vergoeding krijgt. Ook als gronden herbestemd worden, moet er een correcte vergoeding tegenover staan. Maar als een vergunning geweigerd wordt, moet dat niet gecompenseerd worden.’ Ook een herbestemming is dan niet nodig, merkte Demir op in Terzake. ‘Waarom moet dat herbestemd worden?’

Of het beter is dat de Vlaamse overheid vergunningsdossiers in watergevoelige gebieden overneemt, liet Demir in het midden. ‘Ik sta voor alles open.’