Roep om verplichte vaccinatie gezondheidspersoneel wordt luider
Foto: Boumediene Belbachir

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) en haar Franstalige tegenhanger ARMB bevelen verplichte vaccinatie van gezondheidspersoneel aan. Eerder pleitte het Vlaams Patiëntenplatform hier al voor. De regering houdt het echter af. Sciensano heft wel de uitzonderingen voor zorgpersoneel op quarantaineregels op.

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) en haar Franstalige tegenhanger ARMB bevelen ‘de verplichte vaccinatie aan voor al het verzorgend en niet-verzorgend personeel van ziekenhuizen, klinieken en zorginstellingen, evenals voor alle artsen, andere gezondheidszorg-beoefenaars en mantelzorgers, betrokken bij (ambulante) zorg’. Zo staat in een advies van 19 juli dat op de website van de Academie gepubliceerd is.

In hun advies steunen ze het beleid van de federale en de deelstaatregeringen om de vaccinatie voort te zetten en te promoten. Ze staan ook achter het beleid om het collectieve belang van de bescherming van de volksgezondheid te bevorderen en tegelijkertijd de grondrechten van de burgers in een vrije en democratische samenleving te respecteren, luidt het nog.

Maar ze bevelen dus ook zoals in andere landen gebeurt (bijvoorbeeld Frankrijk), verplichte vaccinatie voor al het zorgpersoneel aan. Voor de mensen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden, stellen ze bijkomende beschermingsmaatregelen voor, zoals covid-safe maatregelen of professionele herplaatsing, luidt het nog in het advies.

Voorbeeldfunctie voor patiënten

De aanbeveling is volgens de KAGB en ARMB gebaseerd op een aantal overwegingen, zoals het verhoogde risico dat zorgpersoneel loopt, het risico op overdracht van de besmetting op kwetsbare personen, de snelle opkomst van varianten in een niet of onvoldoende gevaccineerde gemeenschap, de onvoldoende vaccinatiegraad van het zorgpersoneel, de plicht van de samenleving om het gezondheidsstelsel zo veel mogelijk intact en operationeel te houden, de verplichting van de gezondheidsinstellingen om hun personeel te beschermen en de plicht om patiënten en kwetsbare personen te beschermen.

De academies wijzen voorts op de deontologische plicht van gezondheidswerkers om een voorbeeld te zijn voor hun patiënten en op de analogie met de verplichte vaccinatie tegen hepatitis B. In ons land zijn er bovendien veilige en werkzame vaccins tegen covid-19 beschikbaar, en er is een ‘zeer gunstige verhouding tussen voordelen en risico’s’ van vaccinatie.

Sensibilisering boven verplichting

In een reactie wijst het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke erop dat het Overlegcomité van 19 juli de aanpak van het Interministerieel Comité Volksgezondheid heeft onderschreven. Dat IMC oordeelde dat er geen verplichte vaccinatie voor zorgverleners komt, zolang er marge is voor verbetering. Er werd onder meer een actieplan afgesproken dat intussen ook is opgestart met onder meer sensibilisering van de gezondheidszorgbeoefenaars.

Het Vlaams Patiëntenplatform pleitte eerder vandaag in een persbericht nog voor een verplichte vaccinatie van alle zorgverleners tegen covid-19. Momenteel schommelt de vaccinatiegraad van zorgmedewerkers sterk, en dat kan niet, vindt het Vlaams Patiëntenplatform. Tachtig procent van een bevraging bij 350 leden van de vereniging is voor verplichte vaccinatie.

‘Zo’n krachtig signaal mag niet verloren gaan’, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform. ‘Verplichte vaccinatie is noodzakelijk om juist de meest kwetsbare patiënten of bewoners waar zorgverleners mee in aanraking komen, te beschermen. Voor hen blijft covid-19 immers levensbedreigend.’

Sciensano past uitzonderingen op quarantaineregels aan

Tegen de achtergrond van de toegenomen vaccinatiegraad worden de uitzonderingen op de quarantaineregels aangepast, liet gezondheidsinstituut Sciensano dinsdag weten. Zo worden ongevaccineerde zorgverleners niet langer gedeeltelijk vrijgesteld van quarantaine na terugkeer uit een rode zone. Ook de regels voor hoogrisicocontacten veranderen.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in