Bezetting UFO-gebouw in Gent opgeschort nu hongerstaking afgelopen is
Foto: David Van Hecke

De actievoerders in het UFO-gebouw van de Gentse universiteit schorten de bezetting op, nu de sans-papiers in de Brusselse Begijnhofkerk, de VUB en de ULB hun hongerstaking gestopt zijn. Ze doen dat in nauw overleg met de Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR), klinkt het zondag in een persbericht.

‘In lijn met de tijdelijke opschorting van de hongerstaking van de USPR, erkent de UGent-bezetting de noodzaak van voortdurende mobilisatie en strijd. Daarom blijven de bezetters en hun medestanders actief en vastberaden om ervoor te zorgen dat de politieke procedures vorderen zoals beloofd’, aldus het persbericht. De bezetting kan hervat worden als de regering haar beloftes niet nakomt. Sinds 5 juli bezette een dertigtal sympathisanten het Gentse universiteitsgebouw UFO om te pleiten voor een collectieve regularisatie.

De bezetters en sympathisanten hebben bovendien beslist om op lange termijn een beweging op gang te brengen voor de algemene regularisatie van sans-papiers in België. Ze willen zo voortbouwen op het momentum dat door de USPR in gang werd gezet. De beweging is bovendien noodzakelijk, aangezien het voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V), dat een einde maakte aan de hongerstaking, niets zegt over de 150.000 migranten zonder papieren die worden geïllegaliseerd en uit de sociale vangnetten worden weggehouden waardoor ze kunnen worden uitgebuit, klinkt het.

De bezetters benadrukken nog dat ze het gebrek aan engagement betreuren van de Gentse rector Rik Van de Walle. ‘In plaats van de dialoog met ons aan te gaan, heeft de rector het beeld van de bezetting als ongeschikt en radicaal versterkt. Daarmee is de rector voorbijgegaan aan hoe de bezetting is gebruikt om na te denken en te discussiëren over de rol van ongedocumenteerden in onze samenleving en hoe een humane oplossing er eigenlijk uit zou zien.’

De rector had ook met gerechtelijke procedures en uitzetting gedreigd als het UFO-gebouw niet ten laatste zondag ontruimd zou zijn. ‘Voorwaarde voor het besluit om de UFO-bezetting op te schorten is dat de informatieve en politieke boodschappen en tekeningen op de ramen blijven, evenals de tentoonstellingskubus in de hal’, klinkt het. ‘De bezetters eisen ook dat rector Van de Walle met hen in onderhandeling gaat over het creëren van een veilige zone binnen de UGent waar alle sans-papiers toegang toe hebben.’

‘Niet taak van UGent’

Van de Walle kan op die laatste eis niet ingaan. ‘De UGent heeft niet de taak noch de mogelijkheden om mensen zonder papieren op te vangen’, stelt hij in een reactie. De rector kan evenmin ingaan op het verzoek om de boodschappen, tekeningen en de tentoonstellingskubus te behouden, maar hij wil de bezetters wel enige tijd geven om andere communicatiekanalen te vinden. Van de Walle geeft hen daarom tot vrijdag 30 juli tijd om het materiaal te verwijderen.

Van de Walle is het dan weer niet eens met de stelling van de bezetters dat de rector een gebrek aan engagement zou hebben getoond ten aanzien van hun actie en mensen zonder papieren. Zo bepleit hij procedures die in de toekomst tot ‘een humanere en dus ook veel snellere afhandeling van de dossiers van álle mensen zonder papieren leiden’. ‘Voor zover dat nuttig en zinvol wordt geacht ben ik binnen de marges van wat haalbaar is beschikbaar om hierover van gedachten te wisselen’, besluit de rector.