Neutrale zone sluit na foute geruchten over verblijfsvergunning
De neutrale zone werd afgesloten. Foto: BELGA

De neutrale zone, die opgezet was om de hongerstakers in onder meer de Begijnhofkerk in Brussel naar de bestaande procedures te leiden, sluit vanaf maandag de deuren voor het algemeen publiek. Staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) neemt die beslissing omdat het foute gerucht de ronde deed dat wie zich zou aanbieden een verblijfsvergunning zou krijgen.

De mensen die in hongerstaking waren, krijgen wel nog toegang tot de neutrale zone op basis van de lijsten van de organisaties die bij de hongerstaking betrokken waren. Zij zullen in de neutrale zone nog steeds informatie kunnen krijgen over hun dossier, zodat ze kunnen beslissen of ze een aanvraag tot regularisatie willen indienen. Een speciale behandeling is er echter niet, benadrukt de staatssecretaris nogmaals.

Donderdag werd eerst beslist om met een afsprakensysteem te werken en mensen die niet vanuit de hongerstaking komen louter informatie te verstrekken. ‘Maar er doen veel foute geruchten de ronde, bijvoorbeeld dat iedereen die zich aanbiedt een verblijfsvergunning zou krijgen. Om niemand valse hoop te geven, werd vandaag beslist om deze zone niet langer open te stellen voor het algemeen publiek. De afspraken die gisteren en vandaag werden ingepland, worden wel allemaal afgewerkt.’

De afgelopen twee dagen zijn er heel wat mensen zonder papieren op de neutrale zone afgekomen. Het gerucht deed ook de ronde dat er op deze plek een collectieve regularisatieronde zou komen. ‘Dat is niet het geval. Wie een regularisatieaanvraag wil doen, moet dat via de geëigende procedures doen: een aanvraag voor humanitaire regularisatie wordt in de eigen gemeente ingediend. De dossiers van personen die naar de neutrale zone komen of een afspraak hebben, zullen niet anders behandeld worden.’