Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) gaf maandag een persconferentie over de nasleep van de overstromingen in ons land. ‘Het is nu vijf dagen geleden dat het noodweer in een groot deel van ons land is losgebarsten. Het water is grotendeels weggetrokken, en de ravage wordt stilaan zichtbaar. En die ravage is enorm’, zegt de minister. ‘Dit is een van de grootste natuurrampen die ons land ooit gekend heeft.’

‘Experten zeggen dat we in de toekomst meer extreme weerfenomenen zullen meemaken. We moeten voorbereid zijn, maar voor een waterbom zoals we die meemaakten, bestaat geen draaiboek. Het is een illusie dat alles te plannen of voor te bereiden is.’

Verlinden wil de lessen uit de ramp evalueren via een ‘leercommissie’, om op die manier beter voorbereid te zijn voor toekomstige extreme weerfenomenen. ‘Ik denk aan de inzet van mensen en materiaal van de hulpverleningsdiensten, aan de al dan niet te plannen evacuaties, aan basisinfrastructuren zoals elektriciteit, water, telecommunicatie, aan het aanbod van Europese ondersteuning, en aan de coördinatie. We moeten lessen trekken uit rampen als deze.’

Dag van nationale rouw

Morgen, dinsdag, om 12.01 uur, zal er een minuut stilte gehouden worden voor de slachtoffers van de overstromingsramp en hun naasten. De nationale vlag zal dan ook halfstok hangen en hulp- en interventiediensten zullen hun sirenes laten loeien.

‘Tijdens een minuut van stilte zullen we alle mensen die overleden zijn, maar ook alle vermisten, herdenken. Het is ook een moment om onze helden te herdenken, met name de hulpverleners. Met gevaar voor eigen leven hebben ze zoveel burgers gered’, aldus Verlinden.

Officieel zijn er 31 doden geteld na het noodweer, 127 mensen blijven ‘vermoedelijk vermist of onbereikbaar’, stelt het Crisiscentrum. Veel mensen zijn hun telefoon kwijtgeraakt of kunnen deze niet opladen.