Groenland laat olie in de grond zitten
Het zoeken naar andere grondstoffen op Groenland gaat wel gewoon door. Foto: NYT

Groenland geeft zijn ambitie op om een olieproducerend land te worden. Het zoeken naar olie wordt stilgelegd en het zal in de toekomst geen licenties meer toekennen.

Er wordt al een halve eeuw naar olie gezocht in het land, maar de meeste pogingen hebben niets opgeleverd. Grote oliemaatschappijen als Shell, Chevron en Exxon­Mobil baseerden zich op geologische rapporten die in het noordoosten van Groenland de aanwezigheid van 31,4 miljard ­vaten olie signaleren.

Maar de regering van Groenland vindt dat de consequenties van de exploratie en winning voor het leefmilieu en het klimaat te groot zijn.

Tussen 2002 en 2014 kende Groenland meer dan twintig licenties toe voor exploratie, het merendeel voor mogelijke offshore olievelden. Momenteel zijn er nog vier exploratielicenties geldig, drie op het vasteland en een voor de wateren voor de kust. De licenties verlopen in 2027 en 2028.

Behalve het leefmilieu spelen ook economische overwegingen een rol bij het besluit. De olievoorraden zouden moeilijk rendabel te winnen zijn. De winsten zouden relatief gering zijn en de kans op verliezen reëel.

Het zoeken naar andere grondstoffen gaat wel gewoon door. Deze maand werden licenties toegekend voor exploratie naar goud en koper.