Vlaams Belang stemt tegen resolutie Hongaarse homowet
Themabeeld. Foto: AFP

Het Europees Parlement heeft donderdag de resolutie tegen de Hongaarse homowet goedgekeurd.

Met 459 stemmen voor, 147 tegen bij 58 onthoudingen keurde een grote meerderheid in het Europees Parlement de resolutie goed tegen de Hongaarse homowet. Behalve de drie Europarlementsleden van het Vlaams Belang stemden alle Vlaamse leden voor de resolutie. Binnen de fractie van Europese conservatieven en hervormers (ECR) stemden vier leden voor, onder wie de drie Europarlementsleden van de N-VA.

In de resolutie noemt het Europees Parlement de nieuwe Hongaarse wet een zware schending van de Europese grondrechten. De wet, die donderdag van kracht werd, verbiedt dat inhoud die verband houdt met lgbti-personen wordt geïntegreerd in lesmateriaal voor scholen of vertoond wordt tijdens tv-programma’s voor minderjarigen.

De Commissie wordt opgeroepen een versnelde inbreukprocedure tegen Hongarije op gang te trekken en alle procedurele instrumenten bij het Europees Hof van Justitie te gebruiken, zoals interim-maatregelen én straffen in het geval dat die laatste niet worden nageleefd. De Europarlementsleden dringen erop aan dat de Commissie ook het nieuwe rechtsstaatmechanisme inschakelt, aangezien de nieuwe wet volgens hen een impact kan hebben op de financiële belangen van de EU.

Boekenverdeler bestraft

Woensdag, een dag voor de wet van kracht werd, kreeg een Hongaarse boekendistributeur een boete van 700 euro opgelegd wegens de verdeling van een kinderboek waarin een jongen wordt opgevoerd die twee moeders heeft. Het gaat om de vertaling van een Amerikaans boek.

Volgens de lokale overheid van het district Pest overtrad de distributeur een wet op oneerlijke handelspraktijken, omdat niet duidelijk was aangegeven dat het boek ‘inhoud bevatte die afwijkt van de norm. Dit boek lag tussen andere sprookjesboeken. Dat is een oneerlijke praktijk als je niet kunt zien dat een familie erin voorkomt die anders is dan een normale familie. Als het aangegeven is, is het oké’, citeerde Reuters een regeringscommissaris.