camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

de wereld volgens

Go down with the Flow

zaterdag 10 juli 2021 om 3.25 uur

Je zou het misschien niet zeggen als je me zo ziet, maar ik ben echt dol op Amerika, en naar goede gewoonte heb ik afgelopen zondag dan ook de 4de van juli uitbundig gevierd. 245 jaar geleden was het dat de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring ondertekend werd, met daarin aandacht voor de rechten van elke burger: het recht op leven, op vrijheid en op het nastreven van geluk. Onder die vrijheid werd uiteraard ook godsdienstvrijheid verstaan, een maatschappelijke verworvenheid die door het brede Belgische publiek vandaag niet echt meer wordt ervaren als zijnde van het allergrootste belang: in de ­wereld van nu, waarin je geen krant kunt openvouwen of de een of andere beroemdheid is erin aan het expliceren hoe hij indertijd zijn ontmaagding beleefd heeft, wordt godsdienst immers als een strikte privézaak beschouwd, als iets wat achter gesloten deuren thuishoort, in een sfeertje van heimelijkheid – de sfeer die je vroeger, in minder verlichte tijden dan de huidige, met toiletbezoek associeerde, zeg maar. Je beroepen op je religieuze overtuiging om een bepaald gedrag, een outfit of zelfs maar een mening van jezelf te verantwoorden of uit te leggen, is in de loop der jaren hoe langer hoe minder een goed idee geworden, en degene die het toch doet, ziet zijn hoop op begrip vanwege de ­tegenpartij doorgaans algauw vervliegen in een storm van vermoeid gezucht en ongeduldige, getergde kreuntjes: schei toch uit met dat godverdomde gelul, alsjeblief. Natuurlijk staat het ons nog altijd vrij om onze zelfgekozen godsdienst naar believen te beoefenen, maar dan zoals het eenieder tot nader order nog steeds toegestaan is te roken. Liever niet doen wanneer er kinderen in de buurt zijn, kortom.

De podcasts van De Standaard