Zeven op tien Vlamingen kennen wel iemand met een beperking. Maar welke rechten zij hebben, is veel minder gekend. De zelftest kan inzicht brengen.

In Vlaanderen heeft zowat 14 procent van de bevolking een handicap die hen hindert in hun mobiliteit of hun deelname aan het openbare leven. 70 procent van de Vlamingen kent zelf iemand met een beperking. Dat is best veel. Het thema gaat de Vlaming aan het hart, want 82 procent vindt ook dat de overheid voldoende aandacht moet besteden aan deze doelgroep.

Dat blijkt uit een bevraging die Grip, een mensenrechtenorganisatie die opkomt voor gelijke rechten voor mensen met een handicap, bij 1.000 Vlamingen liet uitvoeren. Sommige bevindingen waren minder eenduidig. Zo blijken Vlamingen verdeeld over de ondersteuning die personen met een handicap dienen te krijgen: horen personen met een handicap thuis in een voorziening? Moet inclusie in de samenleving de regel zijn? Wie spreek je eerst aan als een persoon met een beperking op stap is met een begeleider? De antwoorden zijn uiteenlopend.

Ook is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap helemaal niet gekend: een grote meerderheid van de bevolking (73 procent) is niét op de hoogte van dat verdrag. ‘Dat staat in schril contrast met het Kinderrechtenverdrag, dat alom gekend is’, zegt Ans Janssens, medewerkster van Grip. Ans heeft zelf een fysieke beperking, na een zwaar ongeval waarbij ze als fietser werd aangereden.

Deel van de identiteit

Grip lanceert nu samen met de vzw Hart voor Handicap een zelftest, waarmee je kunt nagaan wat je eigen kijk is op personen met een handicap: heb je een morele, een medische, een sociale, een culturele of een mensenrechtenvisie? Een medische visie houdt dan bijvoorbeeld in dat je van mening bent dat personen met een handicap verzorgd moeten worden, een sociale visie ziet een handicap niet als een probleem bij het individu, maar bij de samenleving die niet aangepast is.

Ans Janssens: ‘Nog te vaak worden mensen met een beperking vanuit liefdadigheid bekeken. Het is prima dat je vindt dat mensen met een handicap erbij horen, en dat de maatschappij dit mogelijk moet maken door de drempels voor hen weg te werken. Maar in de culturele visie ga je er echt van uit dat een handicap deel uitmaakt van de identiteit, en dat dit een meerwaarde is. Nog beter is de mensenrechtenvisie, die ervan uitgaat dat mensen met een beperking volwaardige burgers zijn, met gelijke rechten, die hun eigen keuzes moeten kunnen maken met respect voor die keuze. Daar moeten we naartoe.’

Na twaalf vragen krijg je het resultaat, en ook enkele tips om toe te passen in de realiteit. Eén van die tips is het initiatief Circuit Sortie, waarbij je je kunt aanmelden om op stap te gaan met een persoon met een handicap die je interesses deelt. Bij de test hoort een filmpje, waarin onder meer William Boeva oproept om de zelftest te doen.