Sympathisanten hongerstakende sans-papiers bezetten gebouw UGent
Actievoerder hingen spandoeken op in UGent Foto: David Van Hecke

In Gent voert een dertigtal sympathisanten actie aan de universiteit. Ze richten zich tot UGent-rector Rik Van de Walle, en vragen dat hij zich uitspreekt voor een collectieve regularisering. Zonder een gesprek zouden ze de gebouwen niet willen verlaten, meldt persagentschap Belga.

In Gent voert een dertigtal sympathisanten met de hongerstakende sans-papiers actie aan het universiteitsgebouw UFO van de Universiteit van Gent. De actievoerders vragen een onderhoud met de rector Rik Van de Walle. Zo niet zetten ze hun actie de komende dagen voort.

De groep bestaat uit Gentse inwoners en studenten die in contact staan met de Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR), het collectief dat in Brussel actievoert. De groep ging de gebouwen van de universiteit binnen en ketende zich daar aan elkaar vast. Zo betuigen ze hun solidariteit met de ruim 400 sans-papiers, die sinds 23 mei in de Brusselse Begijnhofkerk en op de campussen van de Brusselse VUB en ULB in hongerstaking zijn. Veel van de hongerstakers wonen al jaren illegaal in België, en vragen een wettige manier om in het land te kunnen blijven. Enkelen van hen naaiden vorige week maandag hun mond dicht om hun pleidooi kracht bij te zetten (DS 30 juni).

Collectieve regularisatie via uitzonderingsprocedure

De Gentse actievoerders richten zich ook tot staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V), die volgens de actievoerders ‘zijn verantwoordelijkheid moet nemen’. Ze roepen op tot een collectieve regularisatie: ze vinden dat alle stakers en bezetters geregulariseerd moeten worden met ‘minstens type A-kaarten’, (verblijfsvergunning van beperkte duur die een onbeperkte toegang tot de Belgische arbeidsmarkt biedt).

Ze halen hiervoor een procedure aan waar ook de USPR voor pleit: de zogenoemde humanitaire regularisatie 9 bis. Daarbij kunnen mensen toegelaten worden om meer dan drie maanden op Belgisch grondgebied te blijven, ook al komen ze niet in aanmerking voor een andere verblijfsprocedure. Er moet voor de procedure sprake zijn van een andere reden om in het land te verblijven, maar specifieke criteria zijn er niet opgegeven. De overheid beslist daarover vrij, per aanvraag. Eerder riepen actievoerders in Brussel ook op om deze procedure te gebruiken, al stelden zij dat het dan niet over een expliciete collectieve regularisatie gaat, wat Mahdi tot nu toe weigerde.

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir), waar UGent deel van uitmaakt, riep in een statement eerder op tot een ‘humane oplossing’. Maar dat is te vaag, vinden de Gentse actievoerders. ‘De universiteit moet pleiten voor een langetermijnoplossing voor alle sans-papiers in België. Op korte termijn heeft de UGent de humanitaire plicht om de onvoorwaardelijke steun voor alle hongerstakers en bezetters te vragen’, klonk het in een persbericht van de actievoerders.

Eigen tweets

Volgens hen ligt dat ook in de lijn met eerdere tweets die rector Van de Walle zelf schreef. ‘We willen graag dat hij zich uitspreekt voor regularisatie van de hongerstakers, en voor arbeidsvergunningen’, zei actievoerder Febe Vandenbroucke aan persagentschap Belga. Op termijn moet er volgens de actievoerders een duurzame oplossing komen. ‘Deze mensen werken vaak al jaren in België voor een hongerloon en zonder bescherming, hoewel ze vaak essentiële beroepen uitvoeren.’

Niet voor collectieve regularisatie, wel voor humane aanpak

In een reactie stelt Van de Walle dat hij vindt dat deze mensen toegang moeten krijgen tot het Belgische zorgsysteem en de vaccinatiecampagne. Ook zegt hij dat de overheden de dossiers met de grootste prioriteit zouden moeten afhandelen, en daarbij rekening moeten houden met het feit dat velen van hen al verschillende jaren in België wonen. Ook zouden er in de toekomst snellere procedures moeten komen om dit soort aanvragen te beoordelen, vindt de rector.

Maar achter een collectieve regularisatie schaart hij zich niet. ‘Ik pleit niet noodzakelijk voor een collectieve regularisatie, wel voor een aanpak die mensen maximale kansen biedt binnen de marges van wat haalbaar is. Er moet een snelle en uiterst menselijke aanpak bij de afhandeling van elke individuele vraag tot regularisatie zijn.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig