Oppositie stuurt pandemiewet opnieuw naar de Raad van State
Minister Annelies Verlinden. Foto: ISOPIX

De plenaire vergadering van de Kamer heeft zich woensdagmiddag opnieuw niet uitgesproken over de pandemiewet. De oppositie vroeg nog eens het advies van de Raad van State over een aantal amendementen. De meerderheid vreest dat dat scenario zich nog wel zal herhalen.

De pandemiewet stond woensdagmiddag opnieuw op de agenda van de plenaire vergadering van de Kamer. De tekst ligt al maanden klaar, maar tot een finale stemming kwam het nog niet. De oppositie vindt het ontwerp onvoldoende en heeft al verschillende keren amendementen ingediend. Verschillende daarvan werden naar de Raad van State gestuurd, nadat het rechtscollege ook al het voorontwerp van wet had geanalyseerd.

Dat is nu opnieuw gebeurd. N-VA, CDH en PVDA kondigden los van elkaar aan opnieuw amendementen te zullen indienen waarop het advies van de Raad van State zou worden gevraagd. Die drie oppositiepartijen samen tellen 41 Kamerleden. Om het advies van de Raad van State te vragen zijn minstens 50 Kamerleden nodig, maar de voorbije keren stemden de 18 parlementsleden van Vlaams Belang telkens mee met die vraag. Ook vandaag steunde Vlaams Belang de vraag.

‘Blanco cheque’

Volgens fractieleider Peter De Roover wil de N-VA vooral zeker zijn dat het wetsontwerp juridisch sluitend is vooraleer het wordt goedgekeurd. De Vlaams-nationalisten ‘verzetten zich tegen de pogingen van de regering om de snelheid van behandeling voorrang te geven op de kwaliteit van de wetgeving’, klinkt het.

Maar ook inhoudelijk blijft de pandemiewet problematisch voor de grootste oppositiepartij. ‘Voor onze fractie komt dit wetsontwerp neer op een blanco cheque aan onze regering om in de toekomst bij een pandemie fundamentele burgerrechten te beknotten zonder parlementaire controle’, aldus De Roover.

‘Proceduremisbruik’

De meerderheid is echter niet helemaal overtuigd van die doelstellingen. ‘Je kunt je de vraag stellen hoe ver dit repetitieve spel ons nog kan leiden’, zei Open VLD-Kamerlid Patrick Dewael. ‘In een parlement moet je zorgvuldig omgaan met een minderheid, ik zal de laatste zijn om dat te bestrijden, maar het kan niet de bedoeling zijn dat die minderheid een democratische meerderheid het stemmen van een wettekst belet. In dat geval zou je kunnen spreken van een tirannie van de minderheid of van proceduremisbruik.’

CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten sloot zich daarbij aan. ‘Het zijn die collega’s die de afgelopen maanden schreeuwden dat er absoluut een pandemiewet moest komen, die nu alle middelen gebruiken om ervoor te zorgen dat het debat niet kan plaatsvinden en dat de wet waar ze zelf om hebben gevraagd niet tot stand kan komen.’