Afwezige regering-De Croo krijgt uitbrander
Kamervoorzitster Éliane Tillieux (PS) is not amused. Foto: belga

De regering-De Croo heeft een symbolische pedagogische tik gekregen van Kamervoorzitster Éliane Tillieux. De reden: haar afwezigheid vorige week.

Vorige week woensdag hield de Kamer een extra plenaire zitting, op vraag van de regering-De Croo. Op de agenda stonden twaalf resoluties en vooral wetsontwerpen die de regering tijdig goedgekeurd wilde zien.

De bevoegde ministers moeten daarop aanwezig zijn, om te kunnen antwoorden op vragen van de oppositie. Maar van de federale regering daagde niemand op. De oppositie liet de zitting schorsen.

Uiteindelijk kwam minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) opdagen – hij bleek eerder verhinderd te zijn door een vergadering van de Nationale Veiligheidsraad. Behalve over zijn bevoegdheid beantwoordde Van Peteghem ook vragen over Asiel & Migratie en Justitie. Een ‘zeer ongebruikelijke’ handelswijze, noemde N-VA-fractieleider Peter De Roover dat op Twitter, ‘het ondermijnt de mogelijkheid tot parlementaire controle’. De Roover diende een ordemotie in.

De oppositie kon in haar geheel niet lachen met het absenteïsme: ‘Als het parlement zijn verantwoordelijkheid neemt, moet de regering dat ook doen.’

‘Slecht signaal’

Kamervoorzitster Éliane Tillieux (PS) heeft nu een kritische brief geschreven naar premier Alexander De Croo (Open VLD). ‘De Kamer heeft haar werkzaamheden gedurende meer dan een uur moeten onderbreken’, staat er te lezen. ‘Dat getuigt niet alleen van een gebrek aan respect voor onze assemblee, het stuurt ook een zeer slecht signaal naar de bevolking.’

De kwestie wordt woensdag wel besproken tijdens de Conferentie van voorzitters, een vergadering met onder meer alle fractieleiders.