‘Eerst moet onderzocht worden of er een risico is voor de volksgezondheid’, zei de voorzitter op Radio 1. Antwerps burgemeester Bart De Wever reageert: ‘Dat zou een dramatische vergissing zijn.’

Nu de omvang van de PFOS-vervuiling door 3M in Zwijndrecht duidelijker geworden is, rijst de vraag of de Oosterweelwerken moeten worden stopgezet. Op de site werden eerder al erg hoge concentraties PFOS gemeten.

CD&V-voorzitter Joachim Coens zegt nu dat hij de werken wil stilleggen, zolang er geen duidelijkheid is over de PFOS-vervuiling. ‘Eerst moet onderzocht worden of er een risico is voor de volksgezondheid. Pas dan kunnen we verdergaan. Gezondheidsrisico’s kunnen we ons niet permitteren. We gaan de gezondheid van de mensen niet op het spel zetten’, zegt Coens.

Overzicht | PFOS-vervuiling Zwijndrecht

  • PFOS is een moeilijk afbreekbare chemische stof gebruikt in producten om ze water- en vuilafstotend te maken.
  • PFOS stapelt zich op in het lichaam en wordt gelinkt aan een verstoorde hormoonbalans, een verhoogde kans op kanker en een verzwakt immuunsysteem
  • Het Amerikaanse bedrijf 3M produceerde PFOS in zijn vestiging in Zwijndrecht. Daarbij zijn grote hoeveelheden PFOS in de bodem en het grondwater terechtgekomen.
  • 3M stopte in 2002 met de productie van PFOS, officieel omdat het niet of nauwelijks afbreekbaar is.
  • Zwijndrecht staat bij wetenschappers al meer dan tien jaar bekend als PFOS-hotspot.
  • De 3M-site grenst aan de werf van de Oosterweelverbinding, waar binnenkort de graafwerken beginnen. Milieuverenigingen klaagden aan dat daardoor tonnen besmette grond zullen bovenkomen.


  • Uitgebreid overzicht PFOS in Zwijndrecht

Begin deze week hadden ook Vlaams viceminister-president Hilde Crevits en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters al gezegd dat de PFOS-vervuiling mogelijk tot uitstel kan leiden voor de Oosterweelwerken.

Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever reageerde ondertussen afwijzend op de suggestie van Coens, dat meldt het persagentschap Belga. ‘De Oosterweelwerf stilleggen zou een dramatische vergissing zijn voor milieu en volksgezondheid, zoals ook toxicologen en actiegroepen beaamden’, stelt De Wever.

De Wever zegt ervan overtuigd te zijn dat Oosterweelbouwheer Lantis de met PFOS vervuilde grond op de werf ‘als een goede huisvader’ en ‘met de meest moderne middelen’ beheert. ‘Bovendien wordt dankzij de werf het grondwater gesaneerd en worden de meest vervuilde stukken grond veilig gesteld’, zegt hij.

Commissie Grondverzet moet duidelijkheid geven

Om op alle vragen over de vervuiling en gevaren voor de volksgezondheid een antwoord te bieden, heeft de Vlaamse regering een Commissie Grondverzet samengesteld(DS 25 juni). Die moet ‘snel extra duidelijkheid’ verschaffen over de concrete impact van de vervuiling. ‘Uiteraard willen we vooruit met de werken van Oosterweel, maar niet ten koste van de volksgezondheid’, zei Peeters. Peeters wil op korte termijn nagaan of de Oosterweelwerken ‘op een veilige manier’ voortgezet kunnen worden, maar wil de werken niet volledig stilleggen tot het rapport van de commissie meer duidelijkheid biedt.

Tot er antwoorden zijn, vindt Coens dat de werken beter worden stilgelegd. ‘Als we nu weten dat er een risico is voor de volksgezondheid, dan moet alles gebeuren om dat te vermijden’, vindt Coens. ‘Men moet eerst onderzoeken of er een risico is voor de volksgezondheid. Dat moet men doen vooraleer de werken kunnen verdergaan.’

Voor de CD&V-voorzitter is het niet opportuun om over drie jaar vast te stellen dat geweten was dat de volksgezondheid in gevaar gebracht werd, maar dat niet werd opgetreden. ‘We horen dat er toxicologische issues zijn. Laat ons dat onderzoeken. Zijn die werken veilig of niet?’.

CD&V zit sowieso gewrongen met het PFOS-dossier, aangezien het in het verleden vaak de ministers van Landbouw en Leefmilieu aanleverde. Wie wat wist, en wanneer, wordt nu bekeken in de parlementaire onderzoekscommissie over het dossier.