Verlinden stelt preventieve maatregelen voor om vandalisme op recreatiedomeinen te vermijden
Foto: BELGA

Recreatiegebieden en -zones krijgen versterking in de aanpak van overlast. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft in provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen een ministeriële omzendbrief voorgesteld met preventieve maatregelen. Verlinden laat de domeinen ook toe een toegangsverbod op te leggen, of burgemeesters een plaatsverbod in te stellen.

De voorbije zomers werden in heel wat recreatiedomeinen en in kustgemeenten vandalisme en overlast vastgesteld. De beheerders van de domeinen grepen in waar mogelijk, maar de ministeriële omzendbrief uit 2006 was ontoereikend waardoor ze vaak met de rug tegen de muur stonden en elk domein andere regels had. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft woensdag een nieuwe omzendbrief verspreid die er kwam na een uitgebreide bevraging bij uitbaters van recreatiedomeinen.

‘Om iedereen veiligheid en een zorgeloze ervaring te garanderen, is het belangrijk dat we preventief al enkele ingrepen doen’, zegt ze. ‘Niet enkel de ‘ontvangende’ gemeenschap moet actie ondernemen, we gaan ook straathoekwerkers en gemeenschapswachten uit de ‘vertrekkende’ steden en gemeenten inschakelen. We vragen recreatiedomeinen om te werken met een duidelijk parkreglement. Daarnaast is verplichte reservatie een goede tool voor de uitbaters om in te schatten hoe druk het die dag zal worden. We vragen scholen en jeugddiensten te sensibiliseren over het gedrag in recreatieparken en gaan een samenwerking aan met het openbaar vervoer die de verplaatsing van bepaalde groepen kunnen opmerken en signaleren.’

• ‘Wie zich niet gedraagt, komt er niet meer in’

Daarnaast komen er ook repressieve maatregelen, voor wanneer preventie niet voldoende is. ‘Als het park een parkreglement heeft, kan het mensen een toegangsverbod opleggen bij niet-naleving hiervan’, zegt Verlinden. ‘De burgemeesters kunnen ook een plaatsverbod van een maand opleggen dat tweemaal kan worden verlengd. En dit wordt vanaf 1 juli vermeld in de ANG waardoor de politie bij controles geïnformeerd is. Tot slot kan de lokale politie, wanneer dit nodig zou blijken, bijstand vragen van de federale politie.’

‘Overlast blijft toenemen’

De omzendbrief wordt na één jaar geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig. Antwerps gedeputeerde Jan De Haes (N-VA), verantwoordelijk voor onder meer recreatiedomeinen, reageert tevreden op de omzendbrief. ‘Er is reeds veel gedaan in onze recreatiedomeinen, zoals het plaatsen van een omheining of het inzetten van bijkomend bewakingspersoneel. Sinds 2000 merken we dat het aantal overlastsituaties helaas blijft toenemen, gaande van vandalisme en mensen lastig vallen tot redders hinderen in hun werk. Met deze bijkomende maatregelen hopen we alles tot een minimum te kunnen beperken en al onze bezoekers een veiligheidsgevoel te kunnen bezorgen.’