Bezetting Dienst Vreemdelingenzaken vreedzaam afgelopen
Foto: Belga

Een groep sympathisanten van de hongerstakende mensen zonder papieren heeft dinsdag enkele uren het gebouw van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) op de Pachecolaan in Brussel bezet. Met hun actie betuigden ze hun steun voor de sans-papiers en vroegen ze om een directe regularisatie voor de hongerstakers. De actie verliep uiteindelijk zonder incidenten.

De groep bezetters bestond uit studenten, burgers, sociaal werkers en activisten van de collectieven en comités die sinds een maand hulp bieden aan de hongerstakers zonder papieren. Ze wilden een ontmoeting met Freddy Roosemont, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken, om een oplossing voor de hongerstakers te bespreken en een basis te leggen voor een legaliseringsbeleid dat ten goede komt aan alle migranten zonder papieren.

Buiten aan het gebouw van DVZ hadden de activisten spandoeken opgehangen met de opschriften ‘Sterven voor papieren, echt waar?’ en ‘Het leven van de stakers is in gevaar’. Binnenin het gebouw waren allemaal portretten van hongerstakers opgehangen en affiches met slogans als: ‘Sammy Mahdi, hoort u ons?’, ‘Een staking tot het einde?’ en ‘Laat de mensen niet sterven, verander de wet’. Daarmee richtten de actievoerders zich rechtstreeks tot federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V).

• Hongerstaker ULB probeert zich van het leven te beroven

De oproerpolitie kwam met meerdere agenten en voertuigen ter plaatse. Ze blokkeerden de ingang van het gebouw en begonnen onderhandelingen met de bezetters. Die lagen met de armen in elkaar gekruist op de grond. Maar uiteindelijk verliep de tussenkomst van de politie zonder incidenten en zonder aanhoudingen. Binnenin het gebouw zaten 38 mensen. Zij vertrokken na identificatie op vrijwillige basis. Buiten aan het gebouw stonden enkele tientallen betogers, en ook zij zijn uiteindelijk zonder tussenkomst van de ordediensten weggegaan.

Een 450-tal mensen zonder papieren zijn sinds 23 mei op drie verschillende plaatsen - in de Begijnhofkerk in Brussel en in twee lokalen op de campussen van de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles - begonnen aan een hongerstaking. Ze zien het als hun laatste strohalm.