Ook in Willebroek voorzorgsmaatregelen door verhoogde PFOS-concentraties
Foto: BELGA

Bewoners in Willebroek wordt, net als in Zwijndrecht, gevraagd om voorlopig geen grondwater te gebruiken, niet te veel groenten uit de tuin te consumeren en geen eieren van eigen kippen te eten. Antwerpen laat extra bodemstalen nemen op verschillende locaties.

Het advies is afkomstig van Ovam en het Agentschap Zorg en Gezondheid, nadat er verhoogde PFOS-concentraties zijn aangetroffen zijn in bodemstalen. De aanbeveling geldt voor een gebied rond een voormalige papierfabriek, op de site van de Fabrieksloop. Ook in het provinciaal groendomein Broek De Naeyer in Willebroek gelden de voorzorgsmaatregelen, die eerder werden afgekondigd voor Zwijndrecht, waar de 3M-fabriek ligt. Net zoals in Zwijndrecht dienen de maatregelen om de blootstelling van omwonenden aan PFAS te beperken, de groep waar de PFOS-vervuiling toe behoort.

In Antwerpen laat schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit) op dertien bijkomende locaties bodemstalen -en soms ook grondwaterstalen- nemen. Het gaat om speeltuinen, terreinen van sport- en jeugdorganisaties en volkstuinen. De meeste stalen worden op Linkeroever genomen, waar op de Oosterweelwerf eerder al erg hoge concentraties PFOS werden gemeten. Een deel van de stalen zal op Rechteroever genomen worden. ‘We zijn nu in de eerste plaats gaan kijken op plekken waar er grotere ongerustheid is, waar aan volkstuinen of samentuinen wordt gedaan, of speelterreinen’, zegt het kabinet van Meeuws. ‘In de toekomst zullen er nog op plekken stalen worden genomen.’

De Fabrieksloop en de waterbekkens rond het terrein van de voormalige papierfabriek in Willebroek maakten deel uit van een proefproject voor waterbodemonderzoek. ‘Uit de resultaten van dat onderzoek blijkt dat er verhoogde PFOS-concentraties aanwezig zijn in de waterbodem, het oppervlaktewater en de bodem rond de site’, meldt Karl Vrancken, Vlaams opdrachthouder voor de gecoördineerde aanpak van PFAS-verontreiniging in een persmededeling. De exacte perimeter en te volgen maatregelen zijn te vinden op de site van de overheid.

Geen vis uit vaart

Eind juni zullen in een ruimer gebied nog bijkomende stalen van de bodem, het grondwater, het oppervlaktewater en de waterbodem worden genomen om de precieze situatie in kaart te brengen. De resultaten daarvan zouden in de eerste helft van juli bekend zijn. Ovam en het Agentschap Zorg en Gezondheid vragen al preventief aan een aantal directe omwonenden om voorzorgsmaatregelen te nemen. ‘Verder raden we af om vis te consumeren uit de nabijgelegen vijvers en de vaart ter hoogte van het afgebakende gebied’, klinkt het nog.

Hoe en waar de verhoogde concentraties PFOS precies vandaan komen, is nog niet duidelijk. Na de verontreiniging in Zwijndrecht rond het terrein van de 3M-fabriek werden ook al preventieve maatregelen getroffen op de locatie van de militaire brandweer van de vliegbasis Kleine-Brogel en in Mechelen rond het terrein van de brandweerkazerne.