In Zoo Antwerpen zijn vorige week drie leeuwenwelpjes geboren. Het was al sinds 2012 geleden dat er in de Zoo een leeuwenwelpje geboren werd.

De jonge leeuwin Tasa schonk vorige week na een vlotte bevalling het leven aan drie gezonde welpen. De vader is de leeuw Nestor, die in 2012 geboren werd in de Zoo. Sindsdien waren er in Antwerpen geen leeuwen meer geboren.

‘We hadden een vermoeden dat leeuwin Tasa drachtig was, er waren immers meerdere paringen met Nestor gezien’, zegt verzorger Daan. ‘De draagtijd voor een leeuwin bedraagt 100 à 112 dagen. Om het zekere voor het onzekere te nemen, werd ze twee weken geleden van de rest van de groep gescheiden. Ook in de natuur zonderen ze zich af om in alle rust te kunnen bevallen. Die mogelijkheid wilden wij hen hier ook bieden.’

Leeuwendrieling geboren in Antwerpse Zoo
Foto: ZOO ANTWERPEN

Volgens de dierentuin is de eerste worp van een jonge leeuwin nooit zonder risico. ‘De onervaren moeder kan de situatie verkeerd inschatten of plots geen melk meer geven. Ook hoe de andere leeuwen op de welpjes zullen reageren, blijft voorlopig nog een vraagteken. De introductie van de nieuwe dieren gebeurt stapsgewijs en wordt goed opgevolgd door de verzorger.’

De geboorte is in ieder geval goed nieuws voor het voortbestaan van de West- en Centraal-Afrikaanse leeuw, die kritiek bedreigd is door onder meer jacht, stroperij, biotoopverlies en vergiftiging. Zoo Antwerpen neemt deel aan een Europees kweekprogramma om de soort te beschermen.

Het zal nog even duren voordat bezoekers de welpjes kunnen zien. Als alles goed gaat, zetten de drie in hun augustus hun eerste stapjes op het perk.