Nog één week voor belastingaangifte
Foto: IMAGEGLOBE

De tijd begint te dringen voor wie zijn belastingaangifte op papier doorgeeft aan Financiën. De deadline ligt op 30 juni.

Steeds minder Belgen gebruiken bij hun jaarlijkse belastingaangifte nog het klassieke, papieren aangifteformulier. Vorig jaar waren ze nog met zo’n 400.000, amper 6 procent van alle belastingplichtigen.

Als u toch nog voor deze formule kiest, rest er u niet veel tijd meer om uw aangifte in te vullen en naar het scanningscentrum van de federale overheidsdienst Financiën op te sturen. De deadline voor de ‘papieren’ aangiftes ligt op 30 juni, dat is volgende woensdag.

Voor de aangiftes die online worden gedaan, via het belastingplatform Tax-on-web, is er meer tijd en ligt de deadline pas op 15 juli.

Ook voor VVA’s

Opgelet: dezelfde data zijn ook van toepassing bij het doorgeven van wijzigingen of aanvullingen op de door de fiscus vooraf ingevulde aangiftes, de zogenaamde VVA-formulieren. VVA staat voor ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’.

Wie het papieren antwoordformulier gebruikt om een VVA te wijzigen, moet dat ook voor 30 juni doen. Wie een VVA-aangifte bijstuurt via Tax-on-web heeft nog de tijd tot 15 juli.

Te laat = boete

Zorg dat u de deadlines respecteert. Bent u te laat met de aangifte, dan stuurt de fiscus een herinneringsbrief om u alsnog tot de aangifte te bewegen. Als u ook dan niet in actie komt, kijkt u mogelijk aan tegen een boete van 50 tot 1.250 euro, en dreigt de behandeling van uw dossier – de eindafrekening – langer aan te slepen dan normaal. Een eventuele terugbetaling door Financiën zal dan ook langer uitblijven.

Hulp

Wie hulp nodig heeft van een ambtenaar bij het invullen van de aangifte, kan hiervoor nog tot 29 juni een afspraak maken. De aanvraag voor die afspraak moet telefonisch gebeuren, via het nummer 02/575.56.66. De hulpverlening zelf zal in september doorgaan, in een kantoor van de FOD Financiën. Wie zo’n afspraak maakt, krijgt geen boete voor laattijdigheid.

Deze fysieke hulpverlening was aanvankelijk niet gepland – alle lokale zitdagen in mei en juni werden door de coronapandemie opgeschort (en vervangen door telefonische hulp) - maar is onder impuls van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) toch weer ingevoerd.