Jongeren in de jeugdhulp kunnen eigen dossier online inzien
Wouter Beke. Foto: ISOPIX

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) trekt 5 miljoen euro uit voor de digitalisering van de jeugdhulp.

Door de coronacrisis moest de jeugdhulp versneld overschakelen naar een digitale omgeving om kinderen, jongeren en gezinnen te ondersteunen. In een sector waar face-to-facecontacten onmisbaar zijn om delicate gesprekken op gang te brengen en een band op te bouwen, bleek dat allesbehalve evident. Om de hulpverleners nu extra mogelijkheden te geven, maakt Vlaams minister van Welzijn ­Wouter Beke (CD&V) 5 miljoen euro vrij uit het relancebudget van de Vlaamse regering. Daarmee wil hij inzetten op een aantal investeringen die digitale hulpverlening makkelijker moeten maken.

De opvallendste beslissing is het lanceren van Mijn Jongerenprofiel, waar jongeren binnen de jeugdhulp zélf een overzicht kunnen vinden van hun hulpverleningsgeschiedenis. ‘Veel jongeren geven aan dat ze niet goed weten welke ­informatie er over hen wordt bijgehouden of dat ze niet altijd even vlot toegang hebben tot hun dossier’, zegt minister Beke. ‘Via een eigen profiel zal een jongere straks zelf kunnen weten wat het Agentschap Opgroeien over hem of haar weet.’

Volgens Beke zal er in de loop van 2021 mogelijk al ­geëxperimenteerd worden met het jongerenprofiel. Alle jongeren tussen 12 en 25 jaar zullen er gebruik van kunnen maken. Voor de jongeren die een beroep doen op de jeugdhulp zal er een extra luik zijn waar ze alle info over hun dossier kunnen terugvinden. Zo’n 25.000 kinderen en jongeren krijgen vandaag ondersteuning van de jeugdhulp, van wie het leeuwendeel tussen de 12 en 25 jaar.