Eerste bodemstalen uit Beveren ­blijven onder saneringsnorm
De 3M-fabriek in Zwijndrecht. Foto: BELGA

Nadat de gemeente Zwijndrecht op haar grondgebied verontrustende concentraties PFOS had vastgesteld, liet ook buurgemeente Beveren op vier locaties in woongebied bodemstalen ­nemen en onderzoeken.

Van drie locaties zijn de resultaten nu ­bekend. ‘Zoals kon worden verwacht, hebben ook wij overal PFOS teruggevonden in de ­bodem’, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). ‘Gelukkig tonen de resultaten dat de ver­vuiling in Beveren minder groot is dan in Zwijndrecht.’

In geen van de drie bodemstalen werden de saneringsnormen voor woongebieden overschreden. De PFOS-concentraties lagen wel boven de normen voor agrarisch en natuurgebied, die zo’n vijf keer lager ­liggen. Eind deze maand worden nog resultaten verwacht van ­metingen in het grondwater.

‘Er staat sowieso nog extra onderzoek op de planning’, zegt Van de Vijver. ‘Zo zullen er bloedafnames gebeuren bij mensen die binnen een straal van drie kilometer rond 3M wonen, wordt er een humaan biomonitoringsprogramma opgestart en werden in opdracht van 3M in de ruimere omgeving nog bijkomende bodemstalen genomen.’

De burgemeester zegt dat zijn gemeente de resultaten zal bespreken met Karl Vrancken, de Vlaamse opdrachthouder voor de aanpak van de PFOS-verontreiniging. ‘Zo nodig worden er nog extra stappen ondernomen.’